Ján Zajac Vanka, štatutárny zástupca GR vo VHJ Hydinársky priemysel, GR trustu 1958-1988

Ján Zajac Vanka, štatutárny zástupca GR vo VHJ Hydinársky priemysel, GR trustu 1958-1988

V sérii relácií Klubu národohospodárov Slovenska o kapitánoch slovenského potravinárskeho priemyslu bola vysielaná internetová relácia na Slobodnom vysielači B.Bystrica č.77 dňa 28.7.2020 o rozvoji hydinárskeho priemyslu na Slovensku a pripomienka k výročiu narodenia...