O Spolku národohospodárov Slovenska

Bolo to občianske združenie Spolok národohospodárov Slovenska od júla 2017. Dlho sme sa schádzali ako „starešinovia“ slovenskej hospodárskej sféry, prevažne už na dôchodku. Od roku 2017 a sme vytvárali vlastný internetový priestor v Slobodnom Vysielači Banská Bystrica a reláciu pod názvom Klub národohospodárov Slovenska. To skončilo v roku 2021.

články od septembra 2020 sú uložené na webstránke, ale webstránku som oživil od júna 2023 novými článkami a materiálmi

http://spolok-narodohospodarov.sk

,Rozhodli sme sa vstúpiť do priestoru internetu vlastnou www.stránkou, keďže v cieľoch Spolku národohospodárov Slovenska máme šírenie osvety o národnom hospodárstve Slovenska, o histórii národného hospodárstva a o stave národného hospodárstva v súčasnosti.

Ale teraz je to už ARCHÍV. S úctou Ing.Peter Zajac-Vanka, expredseda Spolku pre šírenie národohospodárskeho rozvoja Slovenska, Občianske združenie od 11/ 2021 neexistuje.

Spolok pre šírenie národohospodárskeho rozvoja Slovenska, OZ, skratkou Spolok národohospodárov Slovenska, ukončil svoju činnosť k 10/2021,Ing.Peter Zajac-Vanka, expredseda Spolku národohospodárov Slovenska, Bratislava

predstavenie knihy Prof. Jaroslava Husára – Aj ekonómia je veda 26.06.2018 – nájdete tu nižšie

LINK: https://youtu.be/n6TsZisnodg?t=3 na webstránke Slovenská Iskra www.slovenskaiskra.sk

dnes už len robíme osvetu a radi poskytneme informácie

videozáznam na youtobe pre Slovenskú Iskru

zmätok a zásah googlu

hľadáme a opravíme…zrušili to v decembri 2020