O nás Spolku národohospodárov Slovenska

Sme občianske združenie Spolok národohospodárov Slovenska a fungujeme od júla 2017. Dlho sme sa schádzali ako „starešinovia“ slovenskej hospodárskej sféry, prevažne už na dôchodku. V roku 2017 a odvtedy už tretí rok máme i vlastný internetový priestor v Slobodnom Vysielači Banská Bystrica a reláciu pod názvom Klub národohospodárov Slovenska

najnovšie články od septembra 2020 sú uložené na webstránke

http://spolok-narodohospodarov.sk

,Rozhodli sme sa vstúpiť do priestoru internetu vlastnou www.stránkou, keďže v cieľoch Spolku národohospodárov Slovenska máme šírenie osvety o národnom hospodárstve Slovenska, o histórii národného hospodárstva a o stave národného hospodárstva v súčasnosti.

S úctou Ing.Peter Zajac-Vanka, predseda Spolku pre šírenie národohospodárskeho rozvoja Slovenska

Spolok pre šírenie národohospodárskeho rozvoja Slovenska, OZ, skratkou Spolok národohospodárov Slovenska, bude naďalej v roku 2020 pracovať na báze spolkovej činnosti Občianskeho združenia v osvetových aktivitách o národnom hospodárstve a na článkoch objasňujúcich súčasnú hospodársku situáciu na Slovensku.

Informácie o samotnom Občianskom združení a jeho činnosti a najnovšie články budú uložené na webstránke http://spolok-narodohospodarov.sk

Ing.Peter Zajac-Vanka, predseda Spolku národohospodárov Slovenska, Bratislava,

dolu na videozáznamu prezentácia zo Spolku národohospodárov Slovenska 10.októbra 2018 o zásadách a východiskách pre národné hospodárstvo Slovenska a to z knihy Ekonomika po kapitalizme

a predstavenie knihy Prof. Jaroslava Husára – Aj ekonómia je veda 26.06.2018 a diskusia

hľadáme a opravíme…zrušili to v decembri 2020