Literárna činnosť

Spolok národohospodárov Slovenska v rámci osvetovej a vedecko-literárnej oblasti už vydal jednu knihu a podieľal sa finančne i organizačne na dotlači dvoch kníh.

Tou prvou knihou vôbec kde prispel Spolok, bola kniha – COOPINDUSTRIA – podnik fungujúci na princípoch zamestnaneckej samosprávy (Vyd.IRIS s.r.o. v 2015 a už 2.dotlač cez Spolok).Autor:Ing.Peter Zajac-Vanka (1955) Kniha je klubovým vydaním, nepredajná a ponúkaná iba v rámci osvety a výmeny v OZ ktoré prevádzkuje internetové rádio Slobodný vysielač Banská Bystrica

https://obchod.slobodnyvysielac.sk/produkt/coopindustria/

Vyd.IRIS s.r.o. v 2015 mimochodom, na titulnej strane je autorská fotografia „hnedého areálu“ bývalej strojárskej fabriky v Rimavskej Sobote, dnes v okrese s pretrvávajúcou najvyššou nezamestnanosťou v SR i v 2019. Už dávno mohla byť podľa štúdie Coopindustria oživená zamestnaneckou samosprávou

Kniha č. 2 už vydaná Spolkom ako klubová a nepredajná publikácia je

EKONOMIKA PO KAPITALIZME Hospodársky a sociálny model postkapitalistickej spoločnosti – národohospodársky aspekt…verzia pre Slovensko autor Ing.Peter Zajac-Vanka, vyd.2017 Kniha je klubovým vydaním, nepredajná a ponúkaná iba v rámci osvety a výmeny v OZ ktoré prevádzkuje internetové rádio Slobodný vysielač Banská Bystrica :

https://obchod.slobodnyvysielac.sk/produkt/ekonomika-po-kapitalizme-ing-peter-zajac-vanka/

 

Titulná stránka graficky zobrazujúca dynamický systém kruhov točiacich sa do sústrednice /fokusujúce sa/ na blahobyt človeka a nie na „ekonomický rast“ či „zisky finančných trhov“, kde prieniky kruhov predstavujú cielené zásady hospodárstva – systém je dynamický.

kniha profesora ekonómie Jaroslava Husára

AJ EKONÓMIA JE VEDA, ako sa nám ju podarilo aplikovať a kde boli problémy

vyd.Letra Edu Bratislava 2018 a II. vyd.2019 rozšírené o 9.kapitolu, na knihu sme prispeli a predáva sa v sieti kníhkupectiev v SR.

Očakávame prírastok ďalších kníh…