Leto páli z plných kanónov a my máme väčšina z nás nohy v lavóri. Niekto so studenšou, niekto s vlažnejšou vodou. Ale osviežuje to! Máme internet a aspoň doma je trochu tieň, nedá sa povedať, že chládok. V horúcom lete bývajú vždy tie rôzne „letné akadémie“ a letné vzdelávania, a tak k tomu prispejeme.

Vôbec, už celá webstránka NARODOHOSPODARI.SK je toho dôkazom. A preposiela sa mailami.

Ale tu sa zameriame na články – texty, ktoré nás pri súčasnej konštelácii moci môžu hravo preniesť „do chládku“ naozaj. Lenže – my sme dôchodcovia! My sme v roku 2023 tí proletári, čo nemajú už čo stratiť: nemáme peniaze, nemáme majetky (99 percent z nás), príbuzní chodia už tak akurát na návštevy vo výročné sviatky. Všeličo nás bolí, všeličo nás trápi. My už nemáme bariéry čo do ohrozenia kariéry. Koľko nám zostáva? Povedzme, tridsaťročný výhľad do budúcnosti, to už je snílkovstvo, však?

A čo teda „v chládku“ v base?: Štát sa musí o nás postarať. Nie ako keď sme „vonku“, či bezdomovci. O tom sú zákony a Ústava Slovenskej republiky: A máme strechu nad hlavou, tieň, možno i chládok v lete a teplo v zime. Máme zabezpečenú lekársku starostlivosť a kontroly 24 hodín – denne sa starajú, či dýchame. Máme kantínu, ale i päť krát denne výdaj stravy. Máme voľný čas – knižnicu, vraj i dostup na počítač a možno i na internet. Máme každý deň prechádzky – a povinné, niekedy sa človeku bez rozkazu ani nechce…a nájdeme si kámoššov…

tak smelo do toho. Príbuzní budú mať kam chodiť. A mimochodom, k júlu 2023 je nás dôchodcov milión šesťstotisíc. To už je aj volebná sila!

Tak smelo do toho. Pre začiatok, prečítajte si tu stránky, nie každý to urobí.

Máme tu:

https://narodohospodari.sk/co-o-ekonomickej-demokracii-nevieme-a-ako-by-slovensku-pomohla-ak-by-sme-jej-tri-crty-uplatnili/ o tom, že už sú argumenty, prečo by sme sa nemali báť chaosu a ako by sme ho vedeli uriadiť.

Podstatou zamestnaneckej samosprávy v ekonomickej demokracii je funkčné splynutie vlastníka výrobných prostriedkov a zamestnanca – pracovníka na týchto výrobných prostriedkoch.

Veď – kedy naposledy vás váš bývalý zamestnávateľ pozval na vianočnú kapustnicu, na novoročný guláš, na oslavu jubilea? A bolo to tak normálne.

bb https://spolok-narodohospodarov.sk/2023/07/12/co-moze-priniest-uplatnenie-troch-crt-z-ekonomickej-demokracie-pre-slovensko-letna-retro-osveta/

skúsme čítať, v ďalších článkoch to bude „čipóš“ ako ostrá paprika.

Radi diskutujeme, no ale od toho sú predsa kantíny, krčmy, po novom – puby. Tu nie.

Váš Peter (1955), 14.7.2023

inak, prišlo mi mailom, dôchodcovia frfľú:

to na margo, koľko sa snaží súčasná vláda, prezidentka i parlament pomáhať Ukrajincom a koľko sa snaží vláda, prezidentka i parlament pomáhať dôchodcom na Slovensku. Zlatom by nás mohli vyvážiť! Ale pozor, idú voľby. Kto vyzdvihne dôchodcov ako svoju „cieľovú skupinu“ ako sa dnes hovorí?