Vraciame články z vymazaného pôvodného webu národohospodárov z roka 2019. Je to archív, ale ak si prečítate takýto článok, už viete, že v marazme sme už dlho, to nezapríčinila „nejaká kovid-pandémia“. A je smutné, že na otázku :Kto bol vtedy pri vláde? si musíme odpovedať: tí čo sú dnes v opozícii – SMER SD,SNS, MOST…tak ako? Peter Zajac-Vanka, 18.10.2021, redaktor

„Roztrhaný štátny rozpočet, zlato mimo republiky, vyťažené zlato sa odváža z kolónie…rok 2019: SLOVENSKO?

Ilustračná sníkma 2019: „čím je teda kryté naše štátne bohatstvo, ak je zlato v cudzej súkromnej banke? A v Anglii? „Dnes – mimo jurisdikcie Európskej Únie?

„V slovenských hroboch sa už všetci otáčajú“…

A je jedno, ku ktorej ére v slovenských dejinách patria: či to sú štúrovci, dubčekovci, hlinkovci, husákovci, hodžovci, či je to Knieža Rastislav, či je to Svätopluk, REX, čiže kráľ Veľkej Moravy a knieža Nitrianskeho kniežatstva, či M.R.Štefánik, Dr.Peter Zaťko, Dr.Imrich Karvaš, či je to Tiso, Husák, Dubček, Ing.V.Brieška, akademik V.Pavlenda, alebo iba nedávno zosnulý P.Baláž z Ekonomickej Univerzity…

Čo sa to deje na Slovensku koncom roka 2019?

1.Sme bohatou kolóniou, ktorá logisticky leží ohromne výhodne v Európe…

Lebo máme objemovo menší štátny rozpočet ako „v dobách neslobody“ malo administratívne územie Slovenskej socialistickej republiky v rámci ČSSR a nevlastníme ani toľko investičných výrobných fondov, aby sme boli schopní exportu vlastných finálnych výrobkov do sveta s tržbou do príjmu štátneho rozpočtu.To, čo od nás exportujú a tu vyrábajú zahraniční vlastníci našich podnikov, a vlastníci zainvestovaných montovní, ide do zahraničia formou dividend, transferových platieb do materských centrál či do dcérskych príbuzenských firiem mimo územia SR, deje sa to formou oficiálneho nezdaneného vyplácania dividend z kapitálových výnosov a tržieb, daňovou optimalizáciou podľa Bruselu i oficiálnych transferových platieb, ktoré kontrolujeme ale povoľujeme (bez zásady že tu si to utŕžil, tu aj zainvestuj). Už to tu bolo vyčíslené na DVE MILIARDY EUR ROČNE a trvá to už aspoň 15 rokov, lenže predtým boli výrobné investičné prostriedky spolu s budovami, pozemkami a pôdou predané zahraničným majiteľom….o šedej ekonomike nehovoriac…čo všetko ekonóm Peter Staněk tvrdil a už je dnes radšej ticho…

2.Pretože sme uprostred Európy, máme sa cítiť bohato a bezpečne…

Veď k tomu nepotrebujeme mať hranice, „vyštrngali“ sme si štyri základné slobody: slobodu pohybu ľudí – teda pracovnej sily, pohybu tovarov, teda všetkých tých šuntov a II i III-triednych potravín a liekov, pohybu financií – teda máš Euro(prievan) v peňaženke, ako aj pohybu kapitálu ( teda medzinárodné financie ktoré tu cez korporácie zainvestovali do automotive, do bizniscentier, do pobočiek bánk, do energetických a prenosových sústav a aj do sietí predaja, či sietí IT a mobinej komunikácie) a tŕžia na spotrebe domácností, teda z našich výdajov…doma ste rovnako v Adelaide ako v New Hamphire, v Antwerpách ako v Maríkovej…ale v tej Maríkovej nám aspoň patrí stodola po dedovi…lebo všade keď vyjdete na ulicu, na námestie, platíte – nič nie je „Tvoje“…iba tá stodola…

Máme sa cítiť bezpečne – preto platíme profesionálnu žoldniersku armádu s fixným štátnym platom a plníme normy 2% financií zo štátneho rozpočtu republiky na nákupy ťažkých zbraní na zabíjanie a ničenie životného prostredia. Má nás chrániť státisícová armáda NATO, ktorá ale účinkuje a ochraňuje nás v Ázii i v Afrike, ale nedokáže skontrolovať ľudí na širokej hranici EÚ ani v Šengenskom priestore bez hraníc už niekoľko rokov za sebou. V Európskych hlavných mestách striekala po teroristických úderoch krv, NATO ale cvičí pri ruských hraniciach, my doma ale vieme akurát následne postaviť betónové zátarasy na vianočných trhoch…

„Nikdy ešte sme sa tak dobre nemali ako teraz“…

vyhlasujú naši politici, luxusne vysoko platení zo štátneho rozpočtu „bohatej kolónie“ a preto asi aj trhajú v zákonodarnom zbore dokument o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 2020 na cucky ako mladá Saskárka Jana Cigániková, preto má minister financií SR pred sebou prázdny sál Národnej rady SR pri návrhu rozpočtu (sme tak bohatí, koho už rozpočet zaujíma, to je asi pre tých chudákov) a národniar sa vyhrážal rozpočtovým provizóriom, ktoré je sabotážou voči ľudu a verejnej správe – koloniálnych vlastníkov výroby, bánk, obchodnej siete sa už toto nedotkne…

JE TO NEZODPOVEDNOSŤ V PRIAMOM PRENOSE!

Iste, to isté kedysi urobil Václav Klaus v decembri 1989, vyhlásil rozpočtové provizórium pre 1990, ale on chcel zlikvidovať plánované hospodárstvo a socializmus – a zabudol, že tým odštartoval aj likvidáciu čs.národného hospodárstva.

A hlavne: kde je náš národný poklad? Kde je slovenské zlato?!

Zišiel by sa osobitný článok, možno napíšeme rešerš, dôležité je, že až po termíne Brexitu (čo ak by sa bol konal v riadne ohlásenom termíne?) a až na základe tajných informácií, ako sa správajú iné krajiny, zákonodárny zbor odsúhlasil, že sa“budeme snažiť“ získať späť z cudzej Bank of England tých 31 700 kilogramov zlata, s ktorým „sme obchodovali na burzách“….

Tak toto je pre každého občana Slovenska šok! Máme vraj 32 ton zlata: z toho 31,7 tony v cudzine – a normálne ním kryjeme: „obchody na burze?“ …sme my tu „kompletní“…?!

K tomu sa pripojila informácia, že ročne necháme z ťažby „ako vedľajší produkt“ vyniesť 500 kg zlatonosnej hmoty do cudziny a prospektori zo zahraničia nám hádam aspoň platia poplatky za použitie diaľnice či čo…

Sme kolóniou…Jánošík, Sitnianski rytieri, budíček!

apropo

máte doma rodinné zlato? A koľko karátov prosím? Prstienky, náušnice, retiazka? Kde ich máte? U susedov? Lebo sú kamaráti? Viete si predstaviť doma jednu zlatú tehlu? A koľko váži? A viete si predstaviť 31 700 kilogramov zlata – čo je naše slovenské bohatstvo? A viete si ho predstaviť, že leží v súkromnom bankovom trezore v Londýne?…vracal by som z toho…

tak toľko obnovený článok z 29.11.2021…zmenilo sa niečo? Peter Zajac-Vanka