Klub národohospodárov Slovenska

   Boli sme občianske združenie Spolok národohospodárov Slovenska a fungovali sme od júla 2017 do novembra 2021.  Dlho sme sa schádzali ako „starešinovia“ slovenskej hospodárskej sféry, prevažne už na dôchodku.Počas koronakrízy sme museli obmedziť svoje kontakty na telefonovanie a písanie, nakoniec sme poverili predsedu OZ, aby OZ zlikvidoval. Združenie v novembri 2021 zaniklo. Ale pretože naďalej spolu komunikujeme, webstránka zostala a udržuje ju Ing.Peter Zajac-Vanka.Aj v roku 2023.

Najnovšie články

Jaroslav Husár: Vzdelaní a múdri ľudia…

Blog profesora ekonómie Jaroslava Husára, článok 1.raz vyšiel 19.11.2019 a po vypnutí webstránky ho teraz vraciame do Archívu článkov 2019-08/2020 Týmto nadpisom som chcel čitateľovi pripomenúť známu myšlienku veľkého filozofa a hlavne politika, ktorý bol 40...

Jaroslav Husár: Vieme vládnuť?

blog profesora ekonómie Jaroslava Husára, uverejnené pôvodne 7.marca 2020, teraz po obnove webstránky 14.11.2020 Každý ekonóm má skúšku z práva, hlavne hospodárskeho. Práve zato ma prekvapuje, čo sa deje po voľbách. Ja som robil skúšku u prof. D. Hanesa, po...

Jaroslav Husár: Cesta von z ekonomickej reality dneška

Z blogu profesora ekonómie Jaroslava Husára, písaného 20.03.2020 a dnes8.11.2020 zverejnené v Archíve webstránky Národohospodári SK pre rok 2019-2020. „Budú banky požičiavať?“ To je nadpis článku v Denníku N. Nie je to hlboký vhľad do fungovania ekonomík...

Jaroslav Husár: Neoliberálny kapitalizmus nemá ekonomickú teóriu

Jaroslav Husár: Neoliberálny kapitalizmus nemá ekonomickú teóriu

Do Archívu webstránky Narodohospodari SK pridávame dnes 7.11.2020 článok profesora Jaroslava Husára zverejnený prvý raz 16.07.2020 v Blogu Jaroslava Husára Verím, že aj viacero čitateľov dostalo mail, z ktorého citujem: „Nicolas Hanauer je jeden z najúspešnejších...

M.Jurčo: Nezaznamenaná ekonomika – čo nám kto tají ?!

M.Jurčo: Nezaznamenaná ekonomika – čo nám kto tají ?!

článok Miroslava Jurču bol zverejnený okolo 28.04.2020 na webe Pravda v blogu M.Jurču, potom vyšiel na webstránke Narodohospodari SK a preto ho zverejňujeme v Archíve Narodohospodari SK 2019-2020 dnes 7.11.2020 znova Na začiatok tohoto príspevku sa musím hneď priznať...

Jaroslav Husár: Ku koreňom ekonómie

Jaroslav Husár: Ku koreňom ekonómie

Článok v blogu profesora ekonómie Jaroslava Husára uverejnený 25.3.2020 a zverejnený aj na Slovenskom Slove, v rámci zverejňovania Archívu 2019-2020 dnes 7.11.2020 znova vložený na webstránku Národohospodári Sk Rana, ktorú dnes ľudstvo dostalo od prírody by sa mala...

Peter Zajac-Vanka: Nová paradigma ekonomiky 2020?

Peter Zajac-Vanka: Nová paradigma ekonomiky 2020?

Autorský článok Ing.Peter Zajac-Vanka, predseda Spolku národohospodárov Slovenska, pôvodne uverejnený 29.3.2020 po vypuknutí pandémie koronavírusu a opatrení voči pandémii aj u nás po 18.3.2020 pod názvom "Nastal čas pre prehodnotenie ekonomických kritérií: rok 2020"...