Klub národohospodárov Slovenska

Sme občianske združenie Spolok národohospodárov Slovenska a fungujeme od júla 2017. Dlho sme sa schádzali ako „starešinovia“ slovenskej hospodárskej sféry, prevažne už na dôchodku.

Najnovšie články

Jaroslav Husár: Ku koreňom ekonómie

Jaroslav Husár: Ku koreňom ekonómie

Článok v blogu profesora ekonómie Jaroslava Husára uverejnený 25.3.2020 a zverejnený aj na Slovenskom Slove, v rámci zverejňovania Archívu 2019-2020 dnes 7.11.2020 znova vložený na webstránku Národohospodári Sk Rana, ktorú dnes ľudstvo dostalo od prírody by sa mala...

Peter Zajac-Vanka: Nová paradigma ekonomiky 2020?

Peter Zajac-Vanka: Nová paradigma ekonomiky 2020?

Autorský článok Ing.Peter Zajac-Vanka, predseda Spolku národohospodárov Slovenska, pôvodne uverejnený 29.3.2020 po vypuknutí pandémie koronavírusu a opatrení voči pandémii aj u nás po 18.3.2020 pod názvom "Nastal čas pre prehodnotenie ekonomických kritérií: rok 2020"...

Úcta k štátnosti: Narodil som sa v Československu

Úcta k štátnosti: Narodil som sa v Československu

Dnes je 28.október a je to štátny sviatok Českej republiky. Škoda, že si my Slováci nedokážeme priznať historickú pravdu, že ak by nevznikla Republika Československá, asi by nás "Uhorsko" a teda maďarská administratíva zlikvidovala ako národ a boli by sme dnes v...

Kto dobabral Slovensko?

Kto dobabral Slovensko?

článok vyšiel na webe Slovo od R.Tótha, politológa, bol uverejnený ako posledný pred vypnutím webstránky okolo 5.08.2020 Bolo ich viacej, no niekto musel začať. Na počiatku bol „nežný november“ 1989, vtedy ešte v československom štáte. Starí vládcovia padli a prišli...

Čo je to, národné hospodárstvo Slovenska?

Čo je to, národné hospodárstvo Slovenska?

zo stránky "vypnutého" webu v auguste 2020 V „kocke“ o národnom hospodárstve: Čo je národné hospodárstvo? – je to komplex jednotlivých oblastí ekonomických činností v určitej krajine. Tieto oblasti sú úzko späté (prepojené) a vzájomne závislé. Medzi...

Peter Zajac-Vanka: Ekonomická demokracia ako hospodársky systém

Peter Zajac-Vanka: Ekonomická demokracia ako hospodársky systém

Vybratý text z Archívu webstránky, ktorá bola vypnutá v auguste 2020, išlo o úvodnú stránku k vysvetleniu, čo je vlastne ekonomická demokracia, vyšlo v roku 2019 Ekonomická demokracia v teórii a pre slovenskú prax Štartovacím impulzom pre mňa osobne bola konferencia o...