EDITORIAL PETER ZAJAC-VANKA: Dnes je 17.júna 2021. Všeličo sa počas kovid-pandemickej krízy zmenilo, ale v jednom sme sa ako národohospodári nemýlili: O tom bol článok ktorý vyťahujeme z Archívu z októbra 2019:

Čísla hovoria, že Slovensko je kolóniou!

Posted on25. októbra 2019AuthorSPO00912 komentáre doplnenie do stránky Národné hospodárstvo Slovenska 24.10.2019. Nastáva nevyhnutnosť obnoviť procesy národohospodárskeho rozvoja Slovenska a renovovať národné hospodárstvo Slovenskej republiky

Ešte si pozrime, čo na faktoch dokresľuje boľavá súčasnosť v roku 2021

Podľa prameňa 2021: https://www.aspi.sk/products/lawText/1/95413/1/2/zakon-c-425-2020-zz-o-statnom-rozpocte-na-rok-2021/zakon-c-425-2020-zz-o-statnom-rozpocte-na-rok-2021

Zákon 425/2020 Zb. o štátnom rozpočte na rok 2021:

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2021 sa rozpočtujú sumou 15 806 153 145 eur. Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2021 sa určujú sumou 27 603 807 519 eur.

(2) Schodok štátneho rozpočtu na rok 2021 sa určuje sumou 11 797 654 374 eur.

paragraf 4 (1) Objem záväzkov štátu na splátky istín štátneho dlhu v roku 2021 je 13 816 240 494 eur.

(2) Vláda je oprávnená v roku 2021 prevziať rámcový úver od Rozvojovej banky Rady Európy na účely financovania výdavkov rozpočtovaných v štátnom rozpočte na roky 2021 až 2023 v rámci jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu do výšky 300 000 000 eur.

(3) Vláda je oprávnená v roku 2021 prevziať rámcový úver od Európskej investičnej banky na účely financovania výdavkov rozpočtovaných v štátnom rozpočte na roky 2021 až 2023 v rámci jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu do výšky 300 000 000 eur.

(4) Vláda je oprávnená v roku 2021 prostredníctvom Európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti prevziať rámcový úver od Európskej únie na účely financovania výdavkov rozpočtovaných v štátnom rozpočte na roky 2020 až 2022 v rámci jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu kumulatívne do výšky 1 000 000 000 eur.

paragraf 5 (1) Platové tarify  sa v roku 2021 zvýšia o 0% od 1. januára 2021, ak sa v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2021 nedohodne inak.

paragraf6: (1) Vodohospodárska výstavba, š. p. odvedie za rok 2021 do štátneho rozpočtu osobitný odvod zo zisku po zdanení (ďalej len „osobitný odvod“) v sume 200 000 eur. 

Komentár k faktom:

Výhovorka, že Covid-19 je národohospodársky trápna, ba až štátnicky trestná. Čítate zo zákona, ktorý navrhla Vláda Slovenskej republiky (rukopis Eduarda Hegera) a schválili poslanci Národnej Rady Slovenskej republiky. Nik sa ani len nepozastavil pri fakte, že Slovensko nemá vo vlastníctve EKONOMICKÉ ZDROJE, ktoré tvoria výrobný potenciál ekonomiky, a tak nemá takmer žiadne príjmy do štátneho rozpočtu z vlastníctva a je odkázané na „milodary“ cudzích investorov (kolonizátorov, ak predsa len nejakú daň zo zisku zaplatia i do SR) a na zdaňovanie obyvateľstva (preto ten návrh zvýšiť dane a aj spotrebnú daň menovanú ako DPH na 25 percent.

Ak je schválený SCHODOK ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA JEDEN ROK VO VÝŠKE 11 797 654 374 Eur A ZÁVäZKOV NA DLH V JEDNOM ROKU NA SUMU 13 816 240 494 Eur, potom SME KOLÓNIOU! (Ani Egypt nesplácal toľko Rímskej Ríši…)

A finančný dlh Slovenskej republiky je ku máju 2021 vyše 55 miliárd Eur, čo je 55 tisíc miliónov Eur. Nesplatiteľná suma, prídu EXEKÚCIE. viď: https://www.dnes24.sk/exekutori-varuju-toto-sa-vam-moze-stat-ak-neustriehnete-emocie-349222

Späť na článok z 25.10.2019:

S čím hospodárime v štátnom rozpočte v roku 2019 ?

Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2019 sa rozpočtujú sumou

15 497 653 878 EUR

Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2019 sa určujú sumou

17 538 901 300 EUR

Schodok štátneho rozpočtu bol schválený zákonom na sumu:

2 041 247 422 EUR

(tak o ako vyrovnanom štátnom rozpočte 2019 sa tí politici bavia?)

Neuvádzame tu navyše ešte celkovo sféru verejných financií, pretože okrem štátneho rozpočtu je tok peňazí aj v oveľa vyššom verejnom rozpočte, kde je súbeh daní a odvodov vyberaných štátom a súbeh daní, odvodov a príjmov verejnej správy, teda VÚC, obcí a miest…

Hrubý domáci produkt SR

(to je ukazovateľ toho, vo finančnom vyjadrení, čo sa všetko na Slovensku v jedinom roku vytvorí a to vo finančnom ocenení), kedysi to bol hrubý národný produkt, lebo celý zostával v republike…

v roku 2018 bol 85 100 000 000 EUR zaokrúhlene

a teda rast HDP oproti 2017 bol vraj 4,1% – vraj sa darilo

prognóza HDP pre rok 2019 je

88 900 000 000 EUR

ale odhady rastu oproti 2018 sa už v polovici roka redukovali o polovicu, čiže očakáva sa rast iba o 2,4 %

Súčasná výška štátneho dlhu v 2019 je:

45 212 108 194 EUR

čo je objemovo výška štátneho rozpočtu na tri roky dopredu…((pozn.to bolo optimizmu…)

Ak by sme bezo zbytku splatili dlžoby štátu – „čistí“ by sme boli až od 1.januára 2023, (ale to sú iba teoretické špekulácie…)

Sme predĺžení a… Komu to vlastne dlhujeme?

Jednoduchá odpoveď. Bankám. Nielen tým slovenským, ale aj zahraničným. Od Japonska, cez Nemecko až po Ameriku. Pre niekoho verejné zadlžovanie môže byť abstraktný pojem, no v skutočnosti sa dlh štátu týka každého jedného obyvateľa. 

Okrem výšky dlhu je dôležité aj to, aké náklady má štát s jeho splácaním. V tomto sú Slovenská republika a Česká republika na podobnej úrovni. Pri 30 ročných dlhopisoch, čiže pri dlhoch na obdobie 30 rokov, má Česká republika úrok tesne pod úrovňou 1,5 % ročne. 20 ročné dlhopisy vydané Slovenskom sú úročené viac ako 1,7 % úrokom ročne. V porovnaní úrokov sú veľké rozdiely https://www.finance.sk/182293-verejny-dlh-slovensko-europa/

v podstate ročne plní SR iba splácanie úrokov z úverov ako „dlhová služba štátu“…

Ročne zo Slovenska cudzí investori vyvezú vyše dve miliardy tj.

2 000 000000 EUR

ale pri odhade so všetkými optimalizáciami daní, platením daní v daňových rajoch a platením daní v materskej krajine kde má cudzí investor sídlo, aj pri tzv.transferových úhradách za služby a materiálne technologické línie a zariadenia poskytované svojim slovenským prevádzkam, nekontrolovateľne „vycuciavajú“ zo Slovenska až

200 miliárd EUR ročne !

KTO ZMENÍ FINANČNÉ TOKY V SR?

A PREČO SA PRI TOMTO STAVE SLOVENSKO VOLÁ “ÚSPEŠNÝ PRÍBEH”? A PRE KOHO ÚSPEŠNÝ?

AK ČÍSLA HOVORIA, ŽE SME KOLÓNIOU?

z oficiálnych prameňov zaznamenal osvetovú informáciu Ing.PeterZajac-Vanka, predseda Spolku národohospodárov Slovenska

k tomuto článku sa vtedy rozprúdila diskusia, vyberám:

  1. Slavomir says:

27. októbra 2019 at 20:48

200 miliárd ročne to nemôže logicky byť. Pretože HDP Slovenska je asi 100 miliárd €. ja odhadujem odchod peňazí zo Slovenska na 5-7% HDP

  1. Peter Zajac-Vanka says:

29. októbra 2019 at 1:15

HDP teda prognóza hrubého domáceho produktu Slovenska pre rok 2019 je 88 900 000 000 EUR, nie sto miliárd Eur. Zo Slovenska odchádzajú peniaze v oveľa vyššom objeme vďaka transferovým platbám montovní, podnikov, filiálok, do materských centrál a na ich účty v ich materských krajinách, peniaze odchádzajú do daňových rajov, cez fiktívne faktúry a platobné príkazy medzi dcérami a filiálkami v zahraničí … napríklad auto vyrobené na Slovensku sa vyvezie s dokladmi preukazujúcimi jeho hodnotu v cene výrobnej, povedzme 6 tiíc Eur, ale dodá sa do predaja v zahraničí už v ocenení tovaru na trh vo výške 40 tisíc Eur – prípadne sa tak predáva i v SR a zisk sa vyvezie von… a tých áut je milion dvestotisíc…ročne. Ale od nás idú aj iné tovary – plechy, strojárina, chémia, atď…takže prosím, HDP je ukazovateľ z pozbieraných evidovaných čísel výroby a domáceho obchodu i spotreby a výplat, to nie je definovaný finančný objem peňazí…. US STEEL si stiahli zo SR jednu miliardu Eur za niekoľko rokov, a koľko tu máme prosím cudzích investorov? Nemáme kontrolu nad finančnými tokmi ekonomiky na Slovensku…