Čísla hovoria, že Slovensko je kolóniou!

doplnenie do stránky Národné hospodárstvo Slovenska 24.10.2019

Nastáva nevyhnutnosť obnoviť procesy národohospodárskeho rozvoja Slovenska a renovovať národné hospodárstvo Slovenskej republiky

Grafické znázornenie schémy “motora ekonomiky” Slovenska

Pretože nám ide o rozbor národného hospodárstva Slovenskej republiky, tento diagram názorne ukazuje tie 4 prvky + piaty (zahraničný obchod), v ktorom prebieha tok financií – a na ktorý sa potrebujeme zamerať pri tých špirálach okolo súboru finančné trhy, kde je znázornené, kadiaľ unikajú tie miliardy EUR zo slovenskej ekonomiky

S čím hospodárime v štátnom rozpočte v roku 2019

Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2019 sa rozpočtujú sumou

15 497 653 878 EUR

Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2019 sa určujú sumou

17 538 901 300 EUR

Schodok štátneho rozpočtu bol schválený zákonom na sumu:

2 041 247 422 EUR

(tak o ako vyrovnanom štátnom rozpočte 2019 sa tí politici bavia?)

Neuvádzame tu navyše ešte celkovo sféru verejných financií, pretože okrem štátneho rozpočtu je tok peňazí aj v oveľa vyššom verejnom rozpočte, kde je súbeh daní a odvodov vyberaných štátom a súbeh daní, odvodov a príjmov verejnej správy, teda VÚC, obcí a miest…

Hrubý domáci produkt SR

(to je ukazovateľ toho, vo finančnom vyjadrení, čo sa všetko na Slovensku v jedinom roku vytvorí a to vo finančnom ocenení), kedysi to bol hrubý národný produkt, lebo celý zostával v republike…

v roku 2018 bol 85 100 000 000 EUR zaokrúhlene

a teda rast HDP oproti 2017 bol vraj 4,1% – vraj sa darilo

prognóza HDP pre rok 2019 je

88 900 000 000 EUR

ale odhady rastu oproti 2018 sa už v polovici roka redukovali o polovicu, čiže očakáva sa rast iba o 2,4 %

Súčasná výška štátneho dlhu v 2019 je:

45 212 108 194 EUR

čo je objemovo výška štátneho rozpočtu na tri roky dopredu…

Ak by sme bezo zbytku splatili dlžoby štátu – „čistí“ by sme boli až od 1.januára 2023, (ale to sú iba teoretické špekulácie…)

Sme predĺžení a… Komu to vlastne dlhujeme?

Jednoduchá odpoveď. Bankám. Nielen tým slovenským, ale aj zahraničným. Od Japonska, cez Nemecko až po Ameriku. Pre niekoho verejné zadlžovanie môže byť abstraktný pojem, no v skutočnosti sa dlh štátu týka každého jedného obyvateľa. 

Okrem výšky dlhu je dôležité aj to, aké náklady má štát s jeho splácaním. V tomto sú Slovenská republika a Česká republika na podobnej úrovni. Pri 30 ročných dlhopisoch, čiže pri dlhoch na obdobie 30 rokov, má Česká republika úrok tesne pod úrovňou 1,5 % ročne. 20 ročné dlhopisy vydané Slovenskom sú úročené viac ako 1,7 % úrokom ročne. V porovnaní úrokov sú veľké rozdiely https://www.finance.sk/182293-verejny-dlh-slovensko-europa/

v podstate ročne plní SR iba splácanie úrokov z úverov ako „dlhová služba štátu“…

Ročne zo Slovenska cudzí investori vyvezú vyše dve miliardy tj.

2 000 000 000 EUR

ale pri odhade so všetkými optimalizáciami daní, platením daní v daňových rajoch a platením daní v materskej krajine kde má cudzí investor sídlo, aj pri tzv.transferových úhradách za služby a materiálne technologické línie a zariadenia poskytované svojim slovenským prevádzkam, nekontrolovateľne „vycuciavajú“ zo Slovenska až

200 miliárd EUR ročne !

KTO ZMENÍ FINANČNÉ TOKY V SR?

A PREČO SA PRI TOMTO STAVE SLOVENSKO VOLÁ “ÚSPEŠNÝ PRÍBEH”? A PRE KOHO ÚSPEŠNÝ?

AK ČÍSLA HOVORIA, ŽE SME KOLÓNIOU?

z oficiálnych prameňov zaznamenal osvetovú informáciu Ing.Peter Zajac-Vanka, predseda Spolku národohospodárov Slovenska

2 Replies to “Čísla hovoria, že Slovensko je kolóniou!”

  1. 200 miliárd ročne to nemôže logicky byť. Pretože HDP Slovenska je asi 100 miliárd €. ja odhadujem odchod peňazí zo Slovenska na 5-7% HDP.

  2. HDP teda prognóza hrubého domáceho produktu Slovenska pre rok 2019 je 88 900 000 000 EUR, nie sto miliárd Eur. Zo Slovenska odchádzajú peniaze v oveľa vyššom objeme vďaka transferovým platbám montovní, podnikov, filiálok, do materských centrál a na ich účty v ich materských krajinách, peniaze odchádzajú do daňových rajov, cez fiktívne faktúry a platobné príkazy medzi dcérami a filiálkami v zahraničí … napríklad auto vyrobené na Slovensku sa vyvezie s dokladmi preukazujúcimi jeho hodnotu v cene výrobnej, povedzme 6 tiíc Eur, ale dodá sa do predaja v zahraničí už v ocenení tovaru na trh vo výške 40 tisíc Eur – prípadne sa tak predáva i v SR a zisk sa vyvezie von… a tých áut je milion dvestotisíc…ročne. Ale od nás idú aj iné tovary – plechy, strojárina, chémia, atď…takže prosím, HDP je ukazovateľ z pozbieraných evidovaných čísel výroby a domáceho obchodu i spotreby a výplat, to nie je definovaný finančný objem peňazí…. US STEEL si stiahli zo SR jednu miliardu Eur za niekoľko rokov, a koľko tu máme prosím cudzích investorov? Nemáme kontrolu nad finančnými tokmi ekonomiky na Slovensku…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *