Nakoniec sa ukazuje, že v dobe informačnej nie je tak ľahké vymazať a zničiť všetko, čo „sa nepáči“…nerozoberajme to.

Vážení návštevníci internetovej stránky s názvom Národohospodári SK.

Pre potreby osvety i publikovania názorov ľudí, ktorí sa cítia byť národohospodármi, bola v septembri 2019 spustená táto webová stránka. Veľmi úspešne sem začali písať ľudia okolo občianskeho združenia, ktorí si ešte pamätajú národohospodársky rozkvet Slovenska. A neohraničovali sa iba rokmi 1948-1989. Nakoniec, pracovalo sa so súhlasným názorom, že pre slovenský národ bolo oslobodzujúce to, že na troskách Rakúsko-Uhorska vznikol v 1918 štát, v ktorom našli Slováci svoju vlasť a napriek rôznym ťažkostiam sa rozvíjali v moderný národ. A že v dobe po roku 1989 postupne došlo k deštrukcii toho všetkého čo sa budovalo a nepomohlo ani vytvorenie samostatnej Slovenskej republiky. A tak popri článkoch osvetovo poukazujúcich na minulosť sa ostrie informačného úsilia zameralo viac na kritizovanie súčasnosti.

Dobre, čiastočne sme si to zmazanie mohli spôsobiť aj sami našou vlastnou „neprofesionalitou“ v oblasti „AJTÍ“, ale faktom zostáva, že veľmi neočakávane a už s predchádzajúcimi upozorneniami „porúch a chýb“ došlo k tomu, že webstránka „Narodohospodari.sk“ bola práve uprostred leta v polovici augusta 2020 „vypnutá“. A teda úplne zmazaná. Z internetu.

My, čo neškodní starešinovia osvetovo poskytujúci informácie o tom, čo to bolo, to národné hospodárstvo Slovenska a predtým Československa, sme niekomu zavadzali. Obrátili sme sa na profesionánejších a národohospodári majú dnes nielen hostingové krytie, ale aj dve webstránky. Od 9.septembra webstránku Spolok-národohospodárov SK a tú druhú, Národohospodári SK, sme začali používať ako ARCHÍV článkov 2019-08/2020. Od 3.decembra sme znova plnokrvne na internete a teraz nastáva dilema: Ako a čím naplniť už dve internetové stránky rovnakého občianskeho združenia?

Zatiaľ je na čom pracovať, pôvodná webstránka dokázala vyprodukovať vyše stovky článkov a len časť z nich sa podarilo uchovať v elektronickej podobe a tie vraciam. Čaká nás veľa práce na osvete. Veď to je predsa cieľ občianskeho združenia.

A tak sledujte, navštevujte webstránky a držte nám palce. Zatiaľ nežiadame o financie. V dobe „kovidovej“ sme na tom všetci zle. Budeme radi, ak sa náš zámer – OSVETA – uplatní.

Ing.Peter Zajac-Vanka, predseda OZ Spolok národohospodárov Slovenska, 4.12,2020

Z besedy Spolku v Trenčíne 2018