Zverejnené prvý raz 17.novembra 2019 k 30.výročiu prevratu, zvanému „Nežná revolúcia“ v Československu. Článok po vypnutí webu znova „zavesený“ v Archíve článkov 2019-2020 dnes 17.novembra 2020

Autorský článok Ing.Peter Zajac-Vanka 17.11.2019 (nemusia sa s ním stotožniť všetci priaznivci Spolku národohospodárov, očakávam ich príspevky)…je to aj reakcia na mail: „Tak čo, národohospodári, teraz ste ticho?“

Čo November 1989 dal a čo všetko vzal…

November 1989 dal slobodu !

Ale k čomu a pre koho?

November 1989 dal demokraciu…?

„Nie sme ako oni!“ Ale – Kto sú oni a kto sme my?


Uhol pohľadu …ale mladé generácie sú kŕmené iba názormi „vládcov“…ktorí vzišli z Novembrového prevratu
Aké sú dopady Novembra 1989 na národné hospodárstvo?

Politici a médiá tieto porovnania nikdy nezverejnia:

17.november 1989 versus 17.november 2019

Hovoria, že socializmus v ČSSR „ekonomicky skrachoval“. Ale fakty nepustia:

Hodnota základných investičných výrobných fondov v národnom hospodárstve ČSSR bola k 31.12.1989

 5 biliónov Kčs to je 5 tisíc miliárd Kčs, to bolo 384,6 miliardy USD

republiky plné peňazí

v dobovej parite Kčs k USD 13:1, nehovoriac o nerastnom bohatstve, prírodných a ľudských zdrojoch, nehovoriac o ocenenia nemožnom verejnom majetku republiky. Pretože tieto národné bohatstvá neboli na predaj. Boli NAŠE! Podľa prameňov čo som uvádzal, hodnota investičných zákl.prostriedkov z ČSSR na Slovensku bola cca 1,4 bilióna Kčs. Vtedy sa nedalo národné hospodárstvo ak ľahko identifikovať na české a slovenské…

komentár: čo by sme dnes my na Slovensku v roku 2019 dali za to, aby sme mali tak vysoký investičný majetok k dispozícii a v majetku SR! ….aby me ním DISPONOVALI

poznámka autora k 17.11.2020: A ako by sme tancovali na uliciach kovid/nekovidkríza, ak by sme taký ekonomický potenciál vlastnili dnes v novembri 2020!

A dnes k 17.11.2019?

Hodnotu investičných výrobných fondov vlastnených Slovenskou republikou v 2019  v eurách vieme presne vyšpecifikovať podľa zostatkových hodnôt  štátnych podnikov, ktorými štát ešte disponuje (napr. Vodohospodárska výstavba š.p., Štátne lesy š.p., Železnice SR, spolupodiel na SZRB a EXIMBANKA, NBS… a verejných prevádzok verejných financií) na zhruba 0,0005% tj. pol promile z vtedajšej sumy...to je zanedbateľná položka, MENEJ ako ročná splátka dlhovej služby SR za 1 rok…

DLH Slovenskej republiky je v roku 2019

Dlh je 45 212 108 194 EUR

čo je objemovo výška štátneho rozpočtu na tri roky dopredu…

Sme teda zadĺžení sumou 45,2 miliardy EUR a každoročne splácame dlhovou službou len úroky z istiny, to iba Ing. A.Babiš, môj spolužiak z VŠE Bratislava dokázal splácať malú časť istiny dlhu ČR v 2017-2018. My v SR nie. A to strašia a vyhrážajú sa, že to je dlh každého občana SR – čo nie je pravda, je to vždy dlh výkonnej moci – vlády SR. Vlády ČSSR neboli zadĺžené – saldo záväzkov a pohľadávok tvorilo „technické zadĺženie“ vznikajúce z menových rozporov pohľadávok prevažne v Rbľ a záväzkov z obchodných kontraktov v konvertibilných menách.

Sme predĺžení v 2019 a… Komu to vlastne dlhujeme?

Jednoduchá odpoveď. Bankám. Nielen tým slovenským, ale aj zahraničným. Od Japonska, cez Nemecko až po Ameriku. Pre niekoho verejné zadlžovanie môže byť abstraktný pojem, no v skutočnosti sa dlh štátu týka vraj každého jedného obyvateľa. 

Náš ročný štátny rozpočet SR 2019 je 15,5 miliardy tj. 15 497 653 878 EUR

Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2019 sa rozpočtujú sumou 15 497 653 878 EUR

Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2019 sa určujú sumou 17 538 901 300 EUR

Schodok štátneho rozpočtu bol schválený zákonom na sumu:  2 041 247 422 EUR

nedopátrali sme sa zatiaľ k výške sumy štátneho rozpočtu ČSSR v roku 1989, ale vzhľadom k paralýze schvaľovania plánu štátneho rozpočtu k 1.1.1990 z ktorého potom nový „minister financií ČSSR“ Ing.Václav Klaus urobil „rozpočtové provizórium“, tak to bol v 1989 posledný rastúci a dostatočne vyvážený štátny rozpočet odvtedy až dodnes…(( dnes už vieme, že to bol vyrovnaný štátny rozpočet v objeme 223 miliárd Kčs))

Hrubý domáci produkt

čerpám súčasné materiály a aj z článku tu už uverejnenom

 http://narodohospodari.sk/cisla-hovoria-ze-slovensko-je-koloniou/ 

z 25.10.2019, treba poznamenať, že socialistická ekonomika používala iné zloženie makroekonomických ukazovateľov, napríklad čistý a hrubý národný dôchodok, pretože všetky financie a celá vytvorená hodnota národného hospodárstva zostávala v ĆSSR a bola naša! -boli to presnejšie čísla vzhľadom k ucelenému a uzatvorenému národohospodárskemu komplexu.

Takže 17.11.2019 hrubý domáci produkt HDP

Náš hrubý domáci produkt sa vypočítava ako súhrn všetkých produkcií zahraničných investorov na našom území, ako súhrn všetkej spotreby obyvateľstva a objemu obchodného obratu bez ohľadu na to, či tu trovili na našom území a v obchodoch SR cudzinci alebo naši občania, sú tu obrovské deformácie pri zúčtovaní reálnych čísel a ich premene na agregované čísla, takže konečný výsledok ukazovateľa HDP neodzrkadľuje realitu ekonomiky SR a slúži skôr na propagandistické ciele vlády,

Náš HDP v roku 2018 bol 85 100 000 000 EUR zaokrúhlene

a teda rast HDP oproti 2017 bol vraj 4,1% – vraj sa darilo

prognóza HDP pre rok 2019 je

88 900 000 000 EUR

tj. 88,9 miliárd EUR ale odhady rastu oproti 2018 sa už v polovici roka redukovali o polovicu, čiže očakáva sa rast iba o 2,4 %

Kdeže tie „lonské snehy sú!“?

ALE:

ročne zo Slovenska cudzí investori vyvezú vyše dve miliardy Eur takmer oficiálne tj.

2 000 000 000 EUR

ale pri odhade so všetkými optimalizáciami daní, platením daní v daňových rajoch a platením daní v materskej krajine kde má cudzí investor sídlo, aj pri tzv.transferových úhradách za služby a materiálne technologické línie a zariadenia poskytované svojim slovenským prevádzkam, nekontrolovateľne „vycuciavajú“ zo Slovenska

odhadom až 200 miliárd EUR ročne !

Dôsledok:

Sme kolóniou globálnych korporácií a nadnárodných spoločností sídliacich v Nemecku, v USA, vo Francúzsku, Španielsku, Taliansku, v Británii a dokonca v takých krajinách, ktoré sme v roku 1989 považovali za krajiny rozvojového sveta ako Južná Kórea, Južná Afrika, Brazília, India, Čína…neexistujú pre náš národohospodársky celok relevantné svetové trhy, kam sme exportovali svoju produkciu priemyslu, spracovateľského, strojárskeho, finálnu výrobu a investičné celky. Ruská federácia s deviatimi hospodárskymi okruhmi, každý väčší ako sama Európska Únia, je nám zakázaná a krajiny EÚ sa pre náš export stali „domácimi“, kde nemáme možnosť predať svoju produkciu so ziskom či s menovou výhodou. Tých 1 240 tisíc luxusných áut vyrábaných v štyroch automobilkách na Slovensku ide von bez jediného centu príjmu z auta do štátneho rozpočtu – sú to pre nás „domáci výrobcovia“ ktorí len logisticky vyvezú produkciu na predaj „materskej“firme a my inkasujeme ak vôbec len daň zo zisku ak vôbec nejakú…

záver:

Sme kolóniou globálnych korporácií a nadnárodných spoločností!