pôvodne uverejnené ešte v roku 2019 na stránke webu narodohospodri.sk o Národnom hospodárstve Slovenska

Ročne zo Slovenska cudzí investori vyvezú vyše dve miliardy tj. 2 000 000 000 EUR

ale pri odhade so všetkými optimalizáciami daní, platením daní v daňových rajoch a platením daní v materskej krajine kde má cudzí investor sídlo, aj pri tzv.transferových úhradách sa služby a materiálne technologické línie a zariadenia poskytované svojim slovenským prevádzkam, nekontrolovateľne vycuciavajú zo Slovenska až

200 miliárd EUR ročne !

Pretože iba export zo Slovenska predstavoval napríklad podľa Ministerstva zahraničných vecí SR v roku 2018 až 67 miliárd Eur, pričom ide z drvivej väčšiny o export finálnej produkcie zo štyroch automobiliek vyrábajúcich ročne až milión dvestotisíc luxusných automobilov, z ktorých exportu nemá štátny rozpočet SR nič.

Preto je potrebné zmeniť finančné toky v ekonomike Slovenska

Uvádzame tu nižšie grafický model „motora ekonomiky“ slovenského národného hospodárstva, na ktorom sú uvedené štyri základné prvky motora hospodárstva Slovenska a obeh finančných tokov v ňom. Slovo „národné hospodárstvo“ je tu použité iba komunikačne pre lepšiu predstavu ako to vyzerá vo vnútri ekonomiky, pretože my už dlho nemáme národné hospodárstvo Slovenska, my tu máme ekonomiku na Slovenku, nie slovenskú ekonomiku.

Túto schému „motora ekonomiky“ mi poskytol profesor ekonómie Jaroslav Husár a prispôsobil som ju tak, aby bolo vidno a zrozumiteľne aby bolo možné sledovať finančné toky pulzujúce periodicky každoročne vo vnútri hospodárstva Slovenska.

S čím sme hospodárili v štátnom rozpočte v roku 2019:

Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2019 sa rozpočtujú sumou

15 497 653 878 EUR

Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2019 sa určujú sumou

17 538 901 300 EUR

Schodok štátneho rozpočtu bol schválený zákonom na sumu:

2 041 247 422 EUR

Hrubý domáci produkt SR

v roku 2018 bol 85 100 000 000 EUR zaokrúhlene

a teda rast HDP oproti 2017 bol vraj 4,1% – vraj sa darilo

prognóza HDP pre rok 2019 je

88 900 000 000 EUR

ale odhady rastu oproti 2018 sa už v polovici roka redukovali o polovicu, čiže očakáva sa rast iba o 2, %

Súčasná výška štátneho dlhu v 2019 je:

45 212 108 194 EUR

čo je objemovo výška štátneho rozpočtu na tri roky….

… Komu to vlastne dlhujeme?

Jednoduchá odpoveď. Bankám. Nielen tým slovenským, ale aj zahraničným. Od Japonska, cez Nemecko až po Ameriku. Pre niekoho verejné zadlžovanie môže byť abstraktný pojem, no v skutočnosti sa dlh štátu týka každého jedného obyvateľa. 

Okrem výšky dlhu je dôležité aj to, aké náklady má štát s jeho splácaním. V tomto sú Slovenská republika a Česká republika na podobnej úrovni. Pri 30 ročných dlhopisoch, čiže pri dlhoch na obdobie 30 rokov, má Česká republika úrok tesne pod úrovňou 1,5 % ročne. 20 ročné dlhopisy vydané Slovenskom sú úročené viac ako 1,7 % úrokom ročne. V porovnaní úrokov sú veľké rozdiely https://www.finance.sk/182293-verejny-dlh-slovensko-europa/

KTO ZMENÍ FINANČNÉ TOKY V SR A PREČO SA PRI TOMTO STAVE SLOVENSKO VOLÁ „ÚSPEŠNÝ PRÍBEH“? A PRE KOHO ÚSPEŠNÝ?…AK ČÍSLA HOVORIA, ŽE SME KOLÓNIOU?

Onedlho budeme pokračovať aktuálnejšími údajmi za rok 2019 a predpoklad 2020