Klub národohospodárov Slovenska

   Boli sme občianske združenie Spolok národohospodárov Slovenska a fungovali sme od júla 2017 do novembra 2021.  Dlho sme sa schádzali ako „starešinovia“ slovenskej hospodárskej sféry, prevažne už na dôchodku.Počas koronakrízy sme museli obmedziť svoje kontakty na telefonovanie a písanie, nakoniec sme poverili predsedu OZ, aby OZ zlikvidoval. Združenie v novembri 2021 zaniklo. Ale pretože naďalej spolu komunikujeme, webstránka zostala a udržuje ju Ing.Peter Zajac-Vanka.Aj v roku 2023.

Najnovšie články

Keď už je témou verejnosti vízia Slovenska…5.10.2020

Keď už je témou verejnosti vízia Slovenska…5.10.2020

link https://www.slovenskaiskra.sk/ked-uz-je-temou-verejnosti-vizia-slovenska/ Jedna vízia už bola v roku 2016 prezentovaná ako postkapitalistická...píše Ing.Peter Zajac-Vanka Na margo správ o tom, že Heger predstavil verejnosti víziu Slovenska na najbližšie roky. To,...

Ing.Peter Zajac-Vanka: Kniha Ekonomika po kapitalizme

Ing.Peter Zajac-Vanka: Kniha Ekonomika po kapitalizme

s podtitulom Hospodársky a sociálny model post kapitalistickej spoločnosti V rámci osvety "letné vzdelávanie pre dôchodcov" oživíme trochu túto učebnicu hospodárskych opatrení pre akčných a cieľavedomých ľudí na Slovensku, ktorá na na lenivom a prosperujúcom...

Čo sme mali za národné hospodárstvo a ako ho „klausovsky“ získať späť

Čo sme mali za národné hospodárstvo a ako ho „klausovsky“ získať späť

„MAJETKOVÝ „REVERZ“ môže odpovedať na otázku, ako vrátiť sprivatizovaný majetok štátu do rúk skutočného ľudu, teda ako z neho opäť urobiť celonárodný majetok.

Vrátenie národného majetku občanom Slovenska: myšlienka sa pýta, prečo nepoužiť vládny šek ako kompenzáciu pre privatizérov, oligarchov a súčasných vlastníkov pôvodného národného majetku?

Už v roku 2011 sme vedeli, akú ekonomiku Slovensko má

Už v roku 2011 sme vedeli, akú ekonomiku Slovensko má

Analýza, ktorá nebola povšimnutá a preto sme došli tam, kde sme v roku 2023... Ing.Peter Zajac-Vanka v novembri 2011: Na Slovensku už nemáme slovenskú ekonomiku, ale ekonomiku na Slovensku! Tak tento text sa objavil ako zabudnutý článok z besedy na Klube Nového Slova...

Varianta C: Rozpad „bruselského impéria“ a Slovensko

Varianta C: Rozpad „bruselského impéria“ a Slovensko

Varianta vychádza v rámci článku "Čo sa stane, ak...úvaha o tom, čo urobíme na Slovensku ak nastane najhorší scenár..." Prognóza Ing.Petra Zajaca-Vanku na svet po ukrajinskej vojne (2024-2034) Náčrt z hľadiska ekonomiky a národného hospodárstva...