EKONOMIKA PO KAPITALIZME

HOSPODÁRSKY A SOCIÁLNY MODEL  POSTKAPITALISTICKEJ SPOLOČNOSTI:

 Národohospodársky aspekt troch čŕt ekonomickej demokracie

(verzia pre Slovensko)

LINK https://narodohospodari.sk/ekonomika-po-kapitalizme-kniha-v-pdf/

Veľa predchádzajúcich myšlienok nájdete aj tu vedomostná spoločnosť a aj P.F.Drucker Postkapitalistická spoločnosť