Písal som Vám, že ak budete čítať „letné vzdelávanie pre dôchodcov“, môžeme skončiť v chládku. Ale mne to nedá, toľko optimistických scenárov nám tu kde- aký nedouk v publicistike a politológii predvádza, že „ako bude ak nad Rusmi vyhráme“ (natíska sa otázky: My? my vyhráme?). Že mi nedalo a keďže som už prognostiku v hospodárstve robil, skúsim to i ja. A hneď inak. 14.júla 2023 Ing.Peter Zajac-Vanka

Takže a zostra hneď:

Prognóza Ing.Petra Zajaca-Vanku na slovenský svet po ukrajinskej vojne (2024-2034)

Náčrt z hľadiska ekonomiky a národného hospodárstva

Sú tri varianty

A.Európa po „obmedzenej“ atómovej vojne…a Slovensko

B.„Rusi pred bránami“ a Slovensko

C.Rozpad bruselského impéria a Slovensko

Nie som politológ a preto žiadne hlboké analýzy, iba konštatovanie faktu, v akej „omáčke“ sa plne integrované Slovensko do Severoatlantickej aliancie a do Európskej únie, upgradované aj členstvom v Eurozóne ocitne. A ako z toho môže vyťažiť prínos pre seba.

O štvrtej variante ani neuvažovať. Zbytočné: buď atómová katastrofa, kde živí budú radi, že ich príbuzní už nežijú. Alebo totálne víťazstvo bruselského progresivizmu, pri ktorom dnešná kolónia Slavakia bude transformovaná podľa biblického vzoru Sodomy a Gomory. Nič vábne. Ani hrobové miesto sa vám už nebude chcieť na takom území vydržovať…

Ale nech sa trápim ako chcem, akosi mi to stále „lezie“ do politológie a do geopolitiky. To naše Slovensko malé a utešené, hôrnaté a lesnaté, je tak malé, že ani ak by bolo ďaleko niekde v oceáne na „ostrove Robinsona Crusoea“ ani tak by nemalo samostatný osud. Preto síce stále ťahám späť do hospodárstva, ale ide to ťažko. Ak k tomu viete niečo lepšie natextovať, sem s tým.

Ilustráciu k materiálu som si vybral schválne – tú Duklu, ktorá bola zmáčaná krvou slovenských a českých a maďarských a nemeckých a sovietskych (vtedy ešte bez rozoznávania či Rusi či Kazaši či Ukrajinci) vojakov. Prečo to za každú cenu angloameričania chcú zopakovať? Profesor Matúš Kučera hovoril, že ak by sa stretli v 9.storočí kráľ Svätopluk z Veľkej Moravy a ruské knieža Ivan z Kyjevskej Rusi, svet by vyzeral inak. Ba dokonca keby sa podarilo Svätoplukovi udržať Veľkú Moravu až do 10.storočia, stredná Európa by vyzerala inak. Nuž, ale Slováci aj cez tých 1.160 rokov vydržali. Prečo teraz naše mladé generácie nechcú o tom ani počuť? Nuž, tak skúsme prognózovať.

Postupne pribudnú články a dám ich sem ako linky komplexne.