O nás

Sme občianske združenie Spolok národohospodárov Slovenska a fungujeme od júla 2017. Dlho sme sa schádzali ako „starešinovia“ slovenskej hospodárskej sféry, prevažne už na dôchodku. V roku 2017 a odvtedy už tretí rok máme i vlastný internetový priestor v Slobodnom Vysielači Banská Bystrica a reláciu pod názvom Klub národohospodárov Slovenska

Onedlho sa dozviete viac…

,Rozhodli sme sa vstúpiť do priestoru internetu vlastnou www.stránkou, keďže v cieľoch Spolku národohospodárov Slovenska máme šírenie osvety o národnom hospodárstve Slovenska, o histórii národného hospodárstva a o stave národného hospodárstva v súčasnosti.

S úctou Ing.Peter Zajac-Vanka, predseda Spolku pre šírenie národohospodárskeho rozvoja Slovenska