Peter Zajac-Vanka: Dodnes nedocenený podiel slovenských národohospodárov pri príprave zázemia Slovenského národného povstania v 1944

Peter Zajac-Vanka, nedocenený podieol slovenských národohospodárov pri príprave zázemia Slovenského národného povstania, národohospodári, SNP