Volebný blog Ing.Peter Zajac-Vanka

uzavretý historicky dňom 29,2.2020 a s poďakovaním všetkým priaznivcom a voličom za dôveru a za hlasy vo voľbách 2020.

Nie som členom strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko, ale zúčastnil som sa volieb do NR SR pod ich stranou hlavne pre Programové priority, ktoré v 8 bodoch zodpovedali programu, ktorý hlásam i ja a je aj programom Spolku národohospodárov Slovenska v národohospodárskej oblasti. Ešte raz:

Ďakujem Vám všetkým!

december 2019 – marec 2020

Tento blog som účelovo otvoril v rámci webstránky Spolku pre šírenie národohospodárskeho rozvoja Slovenska. Od 1.decembra 2019 som na kandidátnej listine do volieb do NR SR za Ľudovú stranu Naše Slovensko – Kotlebovci. Zúčastnil som sa pri Programovej komisii za Spolok národohospodárov Slovenska. K tým 15 programovým prioritám, z ktorých je osem hospodárskych a sociálnych. Je to na Vás, ako sa rozhodnete, či ma podporíte, dokonca ani „nesmiem“ podľa predovlebných zákonov sa ani propagovať, lenže blog je zadarmo a písať ešte viem… budem preto písať a samozrejme, aj o to „zakrúžkovanie“ vo voľbách ide.

Pridávam Program Ľudovej strany Naše Slovensko

zverejnil som to aj na blogu Pravda: https://klubnarodohospodarov.blog.pravda.sk/2020/02/09/vizia-pre-slovensko-ii-cast-potrebujem-ju-teraz/

s pridané 9.2.2020 na základe jeho zverejnenia na webstránke naseslovensko.sk

„Ľudová Strana Naše Slovensko je legálnou politickou stranou zaregistrovanou Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a preverenou Najvyšším súdom Slovenskej republiky. Od svojho založenia sa zákonnou cestou snaží zabrániť ďalšiemu rozkrádaniu Slovenska politikmi a ľuďmi priživujúcimi sa na sociálnom systéme.“

Pilierom programu strany je tzv. Desatoro Ľudovej strany Naše Slovensko. Cieľom tohto programu je zaviesť sociálnu spravodlivosť, presadiť rovnosť všetkých ľudí pred zákonom a obnoviť ekonomickú a strategickú sebestačnosť Slovenskej republiky pre blaho všetkých občanov.

Kandidujem za Ľudovú stranu Naše Slovensko vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020
plagát

Programových priorít podľa Memoranda piatich politických strán na kandidátke ĽSNS je pätnásť, ale toto Desatoro je celkom zhutnené a je to ozaj program, pre ktorý sa oplatí zabojovať vo voľbách.

*

toto je azda reprezentatívnejšie…

Všetkým priaznivcom a aktivistom Spolku (nemáme pevný zoznam a všetci sme boli v takom „zhluku“ okolo Klubu a Spolku národohospodárov Slovenska) som už oznámil na akej kandidátke som a dal som možnosť dištancovať sa, resp. oddeliť sa od činnosti Spolku národohospodárov Slovenska. Či úplne, alebo dočasne do marca 2020. Takisto som sa korektne dohodol v SVBB na ukončení vysielania ako redaktor relácií a zostáva iba možnosť, že budem prizvaný do relácií SVBB. Klub národohospodárov Slovenska môže pokračovať ako relácia, ak sa dohodnem s niekým na zastúpení v pozícii redaktora relácie, A takisto pozastavím činnosť redaktora websajtu Slovensko-ruskej spoločnosti ku 31.12.2019.

Krátke objasnenie vývoja

Ked v 07/2017 vznikol Spolok pre šírenie národohospodárskeho rozvoja ako občianske združenie, bolo to už moje tretie založenie OZ. Bol som už na dôchodku, ale viacerí sme potrebovali vyjadrovať sa odborne a k témam ekonomiky Slovenska. Slovo dalo slovo a začali sme sa schádzať. Vytvorili sme niečo ako Klub národohospodárov Slovenska, Slobodný vysielač Banská Bystrica nám dával priestor pre vysielanie dvojhodinových relácií a keď sme sa zišli, zistili sme, že sme také zhromaždenie „slovenských starešinov“, máme skúsenosti, vedomosti, často za sebou dlhoročnú prax i akademické vedomosti – ale nik nás poriadne nepočúva.

toto foto som mával na C/V

Dlhodobým pôsobením ako dobrovoľný redaktor SVBB v Bratislave som sa dostal k tomu, že za mikrofónom som mal za hostí mnohých ľudí zo slovenskej politickej scény: nielen ich vlastné relácie alebo ako hostia, ale boli voľby, už v 2016, boli rozhovory a predstavovanie kandidátov na prezidenta SR, boli voľby komunálne, relácie tu mali dr.Š.Harabin, V.Mečiar, dr.Čarnogurský, ale v relácii bol i Jalal Sulejman, E.Chmelár, M.Pomajdík, dokonca som zabezpečoval aj reláciu pre súčasného predsedu a tajomníka Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ale i pre stranu Kotleba -ĽSNS, i pre R.Šveca zo SHO. V ostatnom čase sa tu ukázali i Ľ.Blaho zo Smeru SD a otváralo sa vysielanie i pre SNS, Smer SD, jednoducho tu v tomto internetovom rádiu „to žije“…

Medzitým sme v Spolku dospeli do štádia, že máme určitý názor na situáciu v národnom hospodárstve Slovenska, vieme analyzovať a dávať návrhy pre ekonomiku Slovenska, diskutujeme, vysielame a dokonca máme i svoju internetovú webstránku. Nik z nás (okrem výnimky – a to som nebol ja) už nie je v takom aktívnom pracovnom živote, že by mohol spĺňať nároky na aktívnu výkonnú prácu v politike. Ale mrzelo nás, že my máme analýzy a riešenia, poznáme hospodárstvo a máme skúsenosti, ale nik nás nepočúva, prakticky sme zistili, že hospodárske otázky bývajú neriešené, alebo až niekde na poslednom mieste pri programoch politikov a politických strán.

Začiatkom jesene sme začali oslovovať politické subjekty ako Spolok národohospodárov Slovenska. Som predsedom tohto OZ. Prirodzene že sa to nedeje „oficiálnou cestou s dvomi kolkami podanou ponukou“ na spoluprácu s politickou stranou. Viacerí sme boli aktívni – veľmi na politickej ľavici SR, ale i u Národnej Konferencie, aj u dr.Harabina, aj pri Iniciatíve pre Slovensko 2016, bol som i na Devíne na stretnutí Korene SSI. Obrovským sklamaním pre mňa bolo mlčanie na ľavom politickom spektre. Ba až odmietanie. Asi preto, lebo hovoríme o ekonomike po kapitalizme a nepropagujeme leninské postupy. Nakoniec, sám som začal ako kedysi národovec Matej Hrebenda roznášať zadarmo knihy, štúdiu Coopindustria i učebnicu Ekonomika po kapitalizme, aj na stranícke sekretariáty Smeru- Sociálnej demokracie, Slovenskej národnej strany, má ju i KSS, dostal ju dr.Harabin i V.Mečiar, – a nakoniec v Prahe ju majú i T .Okamura a SPD, Ing.Babiš a ANO, ale i KSČM dr.Skála. O to nakoniec nejde, to je len kniha. Písálek autor ju zadarmo rozdával…

Takže – ponúkli sme spoluprácu mnohým – ale do skutočného kontaktu kvôli záujmu o spoluprácu sme sa dostali iba s dr.Martinom Beluským, podpredsedom strany Kotlebovci- Ľudová Strana Naše Slovensko. Stretli sme sa a náš dialóg vyústil do prizvania do spolupráce v rámci Programovej komisie . Ľudová strana Naše Slovensko sa otvorila do volieb a cez Memorandum spolupracuje a tvorí kandidátku do volieb s ďalšími 4 menšími politickými stranami. S KDH ŽP, s Doma dobre, so stranou Priama demokracia a s Národnou Koalíciou. Bol tu pokus získať aj volebnú spoluoprácu so stranou Vlasť, ale to zlyhalo v deň tlačovej konferencie. Zažil som demokraciu priamo na vlastné oči. Toto som kedysi v 2011-2012 v strane Smer SD nezažil.

V tej knihe ale píšem kapitolu o tom, že sa objavuje nová politická „trieda“, a to masová – podľa znakov politickej triedy – a to sú občania národného štátu (Intermezzo I, od str.63) a tesne pred vydaním knihy v 09/2017 som na poslednú stranu 165 dopísal toto:

Zdôraznenie autora: Novou politickou triedou v globálnej spoločnosti sa stáva obyvateľstvo jednotlivého národného štátu: Je to rýchlo sa sebaidentifikujúca masa ľudí v každej krajine,  títo občania národného štátu si odrazu uvedomujú, že majú v globalizovanom svete spoločný osud a spoločný ekonomický i sociálny záujem. Je to reakcia na vznikajúce elity globálnej kozmopolitnej spoločnosti a prví na to prišli sociológovia Jan Keller a dr.Petr Sak…a

 – a po nich som tento nový jav zaradil do knihy za čerstva i ja. Zatiaľ je to jav mimo vnímania súčasných politikov a masmédií, ale bude to zrejme politická trieda, ktorá bude onedlho nositeľom postkapitalistických zmien.

Píše sa o tom v Intermezze I: „Objavuje sa nová masová politická trieda – občania národného štátu“ – str.64-69

No a tak som tu: Nájdete ma na kandidátnej listine Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko, v pozícii č.73 (nezvoliteľnej…), som tu ako osoba – občan dôchodca z Bratislavy, ale aj ako predseda Spolku národohospodárov Slovenska…

ale mám možnosť byť „pri tom“. Porozumeli sme si v pocitoch: Slovensko je hospodárskou kolóniou Západu, je riadené a stráca legislatívnu suverenitu a už dávno nie je obranyschopné, nemá potravinovú ani energetickú bezpečnosť a sebestačnosť, národné hospodárstvo je „rozpustené“ a vieme cestu, ako ho obnoviť….

len počkajte, pustite ma k mikrofónu!. -..P.Zajac-Vanka

Odteraz na blogu a na tejto stránke informácie „z politickej činnosti“ – ozaj je to politická činnosť? Ja som ale do politiky predsa nevstúpil…. chcem sa venovať hospodárskej problematike ako vrátiť národné hospodárstvo Slovensku, aby bolo Naše…

zadný obal učebnice Ekonomika po kapitalizme

pokračujem galériou fotografií z profesnej praxe

PRAX V EXPORTE

Export obrábacích centier slovenskej výroby — Metalloobrabotka Moskva 2013
Ak sa k tomu nevie obchodník postaviť, nepredá…slovenský kovoobrábací stroj SBL 500
Môj prvý export opäť po vyše 20 rokoch – sústruh -slovenský finálny stroj kovoobrábania 2012
Export – najväčší sústruh zo Slovenka do Turkmenistanu
Export obráacieho stroja cez PZO Polytechna od Strojární Piesok, ZPA Nový Bor a FEHA Halle 1988
v 1 línii hospodárskeho boja v zahraničí – vtedy sme inkasovali do štátneho rozpočtu my
Moskva 2012 no nekúpte slovenský výrobný stroj

PRAX AKO KOUČ A TRÉNER S ĽUĎMI…

tréner by mal vedieť poďakovať
Tréning v pracovnej skupine
Diplom v manažmente na britskej Open University 1994
Diplom v riadení City University Bratislava
Málokto na Slovensku má certifikát na profesionálne riadenie rozvoja a zmeny

Spomenie si niekto dnes, prečo ma šéfredaktor Nového Slova vtedy zablokoval na blogy a články?

Písal som predsa 16.09.2013 to isté ako dnes: https://www.noveslovo.sk/prispevok-v-blogu/Skostnateli_liberalni_ekonomovia_kontra_realny_zivot_na_Slovensku

máj 2015 : https://www.noveslovo.sk/prispevok-v-blogu/Stale_zhromazdenie_proti_zakladniam_NATO_pokracuje_dnes_po_piaty_raz a/ale aj: https://www.noveslovo.sk/prispevok-v-blogu/Ukrajinsky_kolaps_a_DoneckaLuhanska_ludove_republiky

….a že vraj som bol radikálny, agresívny a násilný….

Isteže, v roku 2014 som stratil prácu, bez sociálnej podpory, „počkal som si“ až na predčasný dôchodok: a začal som byť spoločensky aktívny:

Ďalšie foto – pre blog:

Zhromaždenia proti NATO – moderovanie
Ruky preč od Donbasu (2014) a StopNATO
Slobodný vysielač B.Bystrica – od 8.augusta 2015 ako hosť
2015-2019 Slobodný vysielač B.Bystrica -ako redaktor vlastných relácií

tak toľko zatiaľ…