Stratíme úplne aj sebestačnosť vo výrobe elektriny na Slovensku?

Podľa vlády SR, konkrétne Ministerstva hospodárstva Slovenska, nie je dôvod pre výstavbu veľkej elektrárne, na Slovensku sa do 2030 neráta s takou výstavbou

Od výstavby atómových elektrární ľudia na Ministerstve hospodárstva SR ustupujú, bude v roku 2030 i skôr povinná zo zákona „denne čierna hodinka“ bez prúdu, prípadne „blackout“?

To si vážne niekto z vládneho úradu Ministerstva hospodárstva SR myslí, že záväzkami na úrovni vlády SR ku znižovaniu znečisťovania životného prostredia a riešením vyrovnanej bilancie medzi výrobou a spotrebou elektrickej energie dospejeme k situácii, že nemusíme vyrábať viac elektrickej energie na Slovensku? To nestačí, že sme takto prístupovými zmluvami k EÚ a podriadením sa legislatíve EÚ už prišli k strate sebestačnosti vo výrobe potravín, ktoré sa u nás dali vyrobiť poľnohospodárstvom a že sme pozývaním zahraničných investorov na Slovensko prišli o vlastnú priemyselnú základňu národného hospodárstva Slovenska, aj o menovú a finančnú samostatnosť, ktoré riadia Európska centrálna banka a komerčné banky zahraničných finančných korporácií u nás? Vážne chceme ohroziť do roku 2030 základné potreby slovenského obyvateľstva, teda TEPLO, SVETLO, CHLAD, informačnú bezpečnosť a povedzme i bezpečnosť neprerušeného chodu prevádzok v nemocniciach, na verejných priestoroch, vo výrobách? To si vážne niekto myslí, že budeme celý čas a na večné veky nakupovať elektrickú energiu lacnejšie a že elektrina už nie je základnou strategickou hospodárskou položkou? Už sme všetci zošaleli, alebo len prišiel čas na „kádrovú výmenu“ voľbami 2020? No a teraz k tomu uvedieme len výberovo prehľad faktov, argumentov a článkov, verejne prístupných,prečo sú tie názory ľudí z Ministerstva hospodárstva SR nesprávne, ba až scestné, ba až trestuhodné. Ing.Peter Zajac-Vanka, 6.10.2019

Slovensko v najbližších rokoch nebude potrebovať novú veľkú elektráreň – tvrdí MH SR 5.10.2019 o 18:40 h (SITA)

K tomu ilustračná snímka z ešte stále nedostavanej AE Mochovce, ktorú vlastní ENEL – ak veľka elektráreň, tak aká iná ak nie atómová?

https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/528241-slovensko-v-najblizsich-rokoch-nebude-potrebovat-novu-velku-elektraren/ citujeme z Pravdy:

S výstavbou veľkej elektrárne na Slovensku sa nateraz nepočíta. Ministerstvo hospodárstva je presvedčené, že do roku 2030 nie je dôvod pre výstavbu veľkej elektrárne.“

„Pre dosiahnutie vyrovnanej bilancie medzi spotrebou a výrobou elektriny do roku 2030, pri predpoklade dokončenia už rozostavaných výrobných kapacít a predpokladanej realizácie projektov zameraných na obnoviteľné zdroje, nebude potrebná výstavba ďalších väčších zdrojov,“ konštatovalo ministerstvo vo svojej analýze.

Za posledných päť rokov ani nemal žiadny investor záujem o výstavbu veľké energetického zdroja s výkonom nad 50 megawattov. Investori sa podľa ministerstva zameriavajú na realizáciu projektov miestneho významu.

„Sú to zdroje na báze zemného plynu slúžiace na kombinovanú výrobu elektriny a tepla, zdroje, ktoré využívajú odpad z priemyselných prevádzok alebo z poľnohospodár­skych objektov,“ dodal rezort hospodárstva. Do budúcna sa dá očakávať, vzhľadom na zvýšený tlak v oblasti efektívneho a ekologického spracovania odpadu, nárast inštalovaného výkonu v zariadeniach typu spaľovňa odpadov a čističky odpadových vôd. „Tieto zariadenia budú, vzhľadom na svoj menovitý inštalovaný výkon, pripájané do distribučných sústav, čím by boli bližšie k miestam konečnej spotreby elektriny,“ podotýka ministerstvo.“ …toľko z Pravdy

prevzaté z portálu Energoklub sk ilustruje to silu výroby elektriny cez atómovú energiu

Krátky komentár Spolku národohospodárov Slovenska:

A v tomto istom čase Česká republika zvažuje pokračovanie v programe výstavby ďalších atómových elektrární, pretože pri utlmovaní elektrární na báze uhlia sa javí jadrová energetika pre výrobu elektrickej energie ako najčistejšia a ekologicky najschodnejšia. O dve tretiny väčšie Čechy a Morava sa naivne nedomnievajú, že veterné či fotovoltické elektrárne, ba i výroba z odpadových plynov by presdstavovali viac ako zlomok spotreby elektrickej energie v buúcnosti v ČR.

Veta citovaná v žltom poli navyše usvedčuje pracovníkov MH SR iba z ideologického, nie z praktického prístupu k potrebe vyrábať elektrickú energiu: že ak to nechcú cudzí investori, nechcime to ani my, veď elektrinu si odoberieme zo siete a faktúru si zaplatíme…libertarianizmus ako vyšitý, kde sa nerozmýšľa, že budeme plne závislí od trhu a dodávok za podmienok a cien, ktoré si určí súkromný podnikateľský subjekt.

Navyše, národohospodársky pohľad by nedovolil ponechať energetickú bezpečnosť na trh, ktorému ide o zisk aj v prípade výkonov vo verejnom záujme ( prevencia pred totálnym výpadkom, tzv.blackoutom) a zabezpečenie spoločnosti pred vydieraním a mocenským ovládaním územia z cudziny.

…robia to tí úradníci v naivnej neschopnosti, alebo je to zámer?

Slovensko dováža čoraz viac elektriny zo zahraničia. Výroba aj spotreba elektriny vlani medziročne klesla. Najvýznamnejší prepad výroby sa zaznamenal vo vodných elektrárňach. Rast produkcie ukázali jedine fosílne palivá.

link https://energoklub.sk/sk/clanky/ako-sa-v-roku-2018-vyvijala-spotreba-a-vyroba-elektriny-na-slovensku/ z 19.2.2019 článok Energoklub.sk „AKO SA V ROKU 2018 VYVÍJALA SPOTREBA A VÝROBA ELEKTRINY NA SLOVENSKU?“

cit:„V roku 2017 sa na Slovensku zaznamenala rekordná spotreba elektriny, ktorá prekročila úroveň 31 terrawatthodín (TWh). Predbežné údaje Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS) za minulý rok naznačujú, že spotreba 2018 bola nepatrne pod touto rekordnou úrovňou. Medziročný pokles bol o 0, 5 %. Aj výroba elektriny mala byť vlani nižšia než rok predtým, pričom dosiahla len 27,1 TWh. Dominantný výrobca elektriny Slovenské elektrárne vyrobil 18,6 GWh elektriny, čo predstavovalo podiel takmer 69 % na celkovej výrobe elektriny na Slovensku.  Dovoz elektriny na naše územie vlani významne stúpol, a to až na takmer 3,8 TWh.

Ministerstvo hospodárstva SR vo svojich pravidelných správach o bezpečnosti dodávok elektriny tradične uvádza, že hlavným dôvodom zvyšujúceho sa importu je nerovnováha medzi cenou elektriny na trhu a výrobnými nákladmi zdrojov elektriny.

To vedie k stavu, že je lacnejšie elektrinu doviezť než vyrobiť vo výrobniach v rámci Slovenska.

Veľmi stručný komentár Spolku národohospodárov Slovenska:

Ak by Slovenské elektrárne a.s. boli v skutočnosti v domácom vlastníctve v rukách štátu, v rukách domácej a.s. alebo národným podnikom nad výrobou elektrickej energie, predajná cena elektriny by mohla byť kľudne kalkulovaná z ceny výrobných nákladov + marží, ktoré by nedeformovali cenu podľa cien kótovaných tisícky kilometrov ďaleko kdesi na rozhodujúcich svetových burzách. A hneď by bolo rentabilné zvýšiť výrobu doma a nedovážať elektrickú energiu zo sveta. Výkony vo verejnom záujme budú vtedy tiež plne v rukách slovenskej verejnosti cez vládu a verejnú správu.

pokračujeme v citovaní:Viac elektriny z fosílnych palív, menej z obnoviteľných zdrojov energií (OZE). Pokiaľ ide o jednotlivé zdroje, najväčší nárast výroby zaznamenali fosílne zdroje. Elektrárne spaľujúce uhlie sa na celkovej dodávke elektriny podieľali viac než 10 percentami. Naopak, značný pokles výroby sa zaznamenal u vodných elektrární. Dominantný výrobca elektriny už informoval, že dôvodom bolo minuloročné sucho.“

„Na začiatku roka boli vodné nádrže plné a energetici predpokladali dobrú výrobu. V priebehu zimy však vznikli malé zásoby snehu, ktorý pri jarnom topení zvykne plniť naše rieky. K tomu sa pridalo teplé počasie už od jarných mesiacov a minimálne zrážky. Takéto počasie bolo aj v lete a na rozdiel od predchádzajúcich rokov výraznejšie zrážky neprišli ani na jeseň. Preto bola výroba Vážskej kaskády už od polovice mája až takmer do konca roka v nočných hodinách znížená na minimum,“ uviedla spoločnosť Slovenské elektrárne. Ich vodné elektrárne zaznamenali medziročný prepad výroby až o 21,3 %.

Predbežné údaje SEPS ukazujú, že k zníženiu výroby elektriny došlo aj v prípade obnoviteľných zdrojov energie, vrátane fotovoltiky. Pred niekoľkými dňami pritom Eurostat potvrdil údaje za rok 2017, podľa ktorých na Slovensku došlo k opakovanému poklesu podielu OZE na koncovej spotrebe energie.

Finálne údaje o spotrebe, výrobe a dovoze elektriny ešte budú prevádzkovateľom prenosovej sústavy potvrdené v najbližších týždňoch“.

A to sa idú zatvárať klasické elektrárne pri predpokladanom raste spotreby elektrickej energie!

Zatiaľ čo elektráreň Nováky by sa mala odstaviť v roku 2023, Vojany na východe Slovenska ešte o dva roky skôr. Prevádzkovateľ elektrizačnej sústavy očakáva v roku 2030 vyššiu spotrebu elektriny ako doteraz. Naopak prognóza vývoja výroby sa znížila.https://energoklub.sk/sk/clanky/uholne-zdroje-to-maju-na-slovensku-spocitane-ako-sa-vyvinie-vyroba-a-spotreba-elektriny/ link z článku 28.9.2019 „SPOČÍTANÉ. AKO SA VYVINIE VÝROBA A SPOTREBA ELEKTRINY?“

„Hoci z pohľadu existujúceho výkonu domácich zdrojov na výrobu elektriny je krajina sebestačná, jej import na celkovej spotrebe aj vlani stúpol. Hlavnou príčinou negatívneho salda zostáva vývoj ceny elektriny na trhu, ktorá sa pohybuje pod výrobnými nákladmi niektorých typov domácich technológií.

Inštalovaný výkon zariadení na výrobu elektriny dosiahol vlani 7728 MW, čo predstavovalo medziročný nárast len asi o 7,5 MW. Vzrástol inštalovaný výkon vodných a fosílnych elektrární.“

Komentár Spolku národohospodárov Slovenska:

Vyzerá to z reakcií Ministerstva hospodárstva SR, že niekto sa fakt snaží zničiť energetické zázemie Slovenska? Alebo sú úrady plné „fachidiotov“ z manažmentu, ktorí získali diplom MBA iba pre odpísanie hesla: „Ak to kúpim lacnejšie, zruším výrobu?“…ale národné hospodárstvo sa ozaj nedá riadiť ako firma. Tu žije 5,5 milióna obyvateľov, odkázaných na prúd v každej minúte existencie…

Alebo je v tom biznis a politický lobyzmus?

objavil sa totiž názor, viď link: Pravda 6.10.2019 zo SITA https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/528257-baterie-su-biznisom-buducnosti-ich-trh-prudko-rastie/ cit: „Batérie sú biznisom budúcnosti, ich trh prudko rastie: Globálny trh batériových technológií a riešení pre ukladanie energie rastie v priemere každý rok o viac ako pätinu a v Európskej únii (EÚ) môže dosiahnuť veľkosť 250 miliárd eur.

Ako ďalej informovala Slovenská Batériová Asociácia, tento vývoj je pripisovaný hlavne dopytu po elektromobilite, ktorý vzniká vďaka snahe znižovať emisie oxidu uhličitého.

„Európske automobilky postupne predstavujú výrobné programy zamerané na elektromobilitu a inštitúcie EÚ postupne stimulujú rozvoj výrobných kapacít v Európe, aby sa znížila závislosť výrobcov na ázijských výrobcoch batérií,“ informuje asociácia. O týchto a ďalších témach budú európski odborníci diskutovať na konferencii Energy Manifest začiatkom novembra v Bratislave.

Slovensko nezostáva pri vývoji trhu batérií bokom. Vznikol akcelerátor InoBat, ktorý v spolupráci so spoločnosťou Matador plánuje vybudovať na Slovensku prvú výrobnú linku pre batérie pre elektromobily. „V rámci projektu InoBat Auto plánujeme vybudovať vertikálne integrovaný dodávateľský reťazec, začínajúci výskumom a vývojom a končiaci výrobou, ktorý má vďaka využitiu unikátnej technológie spoločnosti WildcatDiscovery Technologies potenciál spustiť revolúciu batérií pre elektromobily v celej Európe,“ uviedol predseda predstavenstva spoločnosti InoBat Marián Boček. Začiatok výstavby výrobnej linky je naplánovaný na prvý polrok 2020 a spustenie výroby očakáva firma koncom roka 2021.

Slovenská Batériová Asociácia je záujmové združenie právnických osôb, ktoré rozvíja konkurencieschopný batériový ekosystém od výskumu, výroby až po recykláciu. Konferencia Energy Manifest prinesie informácie potrebné na analýzu súčasného a budúceho trhu batérií a ukladania energie, ako aj prehľad aktuálnych výskumných vývojových a výrobných trendov.“

Dokomentujeme: Takže budeme mať hospodárstvo „na baterky“?

len podotýkame, že na náhody neveríme a súhra lobyzmu, masmediálneho masírovania verejnosti a vyhlásení úradníkov MH SR i aktivít budúcich výrobcov batérií je zjavná…a to je biznis autobatérií pre elektromobily ešte len v štádiu „štúdií umožniteľnosti“…

nahovorené školské deti…
…a biznis v budúcnosti, akosi sa to prelína…

Záverom čo potrebujeme

Z národohospodárskeho hľadiska Slovensko potrebuje výrobné kapacity pre výrobu elektrickej energie. Tak ako SR získala späť VD Gabčíkovo, mala by získať aj Slovenské elektrárne a časť prenosovej sústavy na území Slovenska. Blackout je to slovo, ktoré nás ohrozuje. V budúcej vláde o energetickej bezpečnosti musia pôsobiť odborníci, nie úradníci. A možno ani nie ekonómovia – cifršpióni, ale národohospodári.

Trochu od témy, ale zisťujeme iba príčiny, prečo sa naše elity správajú tak nenormálne: A že je to symptóm toho, čo sa deje, i po celej Európe? Filozofický záver zdôvodňujúci, prečo sa občas dejú čudné veci:

„Mám pocit, že Evropa po třiceti letech rozvoje po válce narazila na meze ekonomického i intelektuálního růstu. Což lze možná přikládat i nepříliš zvládnuté globalizaci, převodu průmyslové výroby do zámoří, do lacinějších oblastí. Bohužel bez vědomí toho, že pokud se zbavíme vlastní materiální tvořivosti, bude oslabena i naše intelektuální síla. A to se přesně stalo.“

Zjednodušeně řečeno, Evropa, která stála u všech inovací a posunů směrem k modernitě, se stala z výrobce pouhým konzumentem, což se projevuje na našem hloupnutí. „Když Evropa rezignovala na výrobu, rezignovala i na část svého intelektu a ducha. To podlomilo její sílu,“ myslí si expert na vývoj člověka. Největším znakem úpadku evropské inteligence jsou pak moderní liberální směry jako genderismus či multikulturní studia. „To je vyslovená rezignace na evropský intelekt,“ konstatuje akademik Ivo Budil z ČR. https://www.casopis-sifra.cz/profesor-ivo-budil-clovek-je-prilis-nebezpecny-tvor-nez-aby-mohl-byt-svobodny/

One Reply to “Stratíme úplne aj sebestačnosť vo výrobe elektriny na Slovensku?”

 1. Luboš napísal na klub.narodohospodarov
  Dobrý deň,
  doplnil by som ku pohonom na vodu, že japonská firma Genepax vraj vivinula palivový článok na vodu , z ktorého získava elektrickú energiu. Dobíja ňou batérie elektromobilu. Princíp činnosti palivového článku na vodu firmy Genepax je utajovaný. Tento spôsob uvádzam preto, lebo doteraz Genepax nikto oficiálne neusvedčil z klamstva.
  Video, v ktorom Prof. Peter Staněk spomínal auto na vodu ( v tretej minúte ) je : https://www.youtube.com/watch?v=JH0FenpDoek .

  Brazílčan Ricardo Azavedo je spomínaný napríklad na https://www.manmagazin.sk/tato-motorka-jazdi-iba-na-vodu/ .
  Luboš
  /to je ten telefonujúci do relácie SVBB k téme Hospodárstvo na baterky z 8.10. Klub národohospodárov Slovenska č.49/

Napísať odpoveď pre red Zrušiť odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *