Slovensko bolo zachránené…28.október 1918

Slovensko bolo zachránené v minúte dvanástej: Vzniklo Československo na troskách monarchie, ktorá vyvíjala tvrdý maďarizačný tlak na zánik Slovákov ako národa

101. výročie: Prečo neoslavujeme?

Naozaj je to nepochopiteľné, že nemáme štátny sviatok 28.októbra ako deň záchrany Slovenska. My národne a vlastenecky cítiaci, ale aj doľava orientovaní, všetci sme sa nechali od tohto sviatku „odtlačiť“ ponovembrovými čechoslovakistami a pravicovými liberálnymi demokratmi, vyznávačmi Nežného novembra – a dejiny sa nám pritom pripomínajú…aj dnes v Európskej Únii (viď tragické chvíle Katalánska)

nebudeme písať text, možno fotofejetón viac napovie…a na konci dáme zopár údajov a dátumov … dnes to zdanlivo nie je o hospodárstve – je to o prežití národa. Peter Zajac-Vanka, 28.10.2018

Fotofejtón

toto je mapa Uhorska, časti c.k.monarchie Rakúsko-Uhorska, kde po vyrovnaní Maďarsko nastúpilo cestou tvrdého maďarizačného tlaku- absolutizmu – proti nemaďarským národom…a hlavne proti Slovensku: čakalo nás vysťahovalectvo, chudoba, prenasledovanie slovenskej inteligencie, prekážky pri podnikaní, snaha o zánik národa…

berme ako historický artefakt…z mapy sme boli vymazaní po 907 n.l.

takto sa profiloval na troskách monarchie územie a štátnosť Republiky Ćesko-Slovenskej v 1918 a jej zakladatelia, nič nebolo isté…

prvé bolo dipolmatické úsilie, ale to už sme mali Česko-slovenské legionárske vojsko, armádu, ktorá bola v úcte, len bola…ďaleko…

toto bola Bratislava, Brezalauspurc označovaný ešte v 907 n.l. ako mesto Slovanov, začiatkom 20.storočia už len Pozsony, Pressburg…provinčné mestečko Uhorska…

hrad bol v ruinách…

…ešte že sme tu dnes, Bratislava, hlavné mesto Slovenskej republiky 2019…na Hrade socha kráľa Svätopluka od 2010, vojvodu dávajúceho rozkaz na útok na Pannóniu, územie Franskej Ríše, 883 n.l., ktoré dobyl a pripojil k Veľkej Morave 884 n.l.

BRATISLAVA, historicky doložená od roku 907 n.l. ako Brezalauspurc, mesto Slovanov
Kráľ Svätopluk 883 n.l. Bratislavský Hrad

pamätná mapa so zakladateľskými osobnosťami, M.R.Štefánik, T.G.Masaryk

mapa územia a hraníc Slovenskej republiky, 2019:

ešte ísť v príbehu ďalej? Mapa Európskej Únie…nájdite tam Slovensko…

15531436-european-union-countries-map-on-eu-flag-drawing-grunge-and-retro-flag-series

…a búriaci sa Katalánci, jeden z najstarších národov Európy, ktorí sú v roku 2019 ešte stále bez vlastného štátu, kolonizovaní Španielskom a Európou…aj taký mohol byť náš osud ak nie 101.výročia…

Barcelona, 21.október 2019, Kataláncom zavreli najvyšších predstaviteľov národa, lebo chceli svoj štát – republiku, prebehlo krvavé stretnutie so španielskou políciou za tichého súhlasu EÚ

Dátumy a informácie:

*27.október 1918  Bratislava  – vznik Slovenskej národnej rady pre Prešporok a okolie – jej členovia: Samuel Zoch, Ferdiš Juriga, Štefan Krčméry, Emanuel Lehocký a iní; 

*28.október  1918 v Prahe – proklamácia Národného výboru  o spoločnom štáte  Čechov a Slovákov;

*30.október  1918  v Martine:  Slovenská národná rada sa Deklaráciou slovenského národa prihlásila k novému štátu, Česko-Slovensku;

*14.november 1918  Praha – vyhlásenie československého štátu za Republiku Československú;

*6. december 1918  Budapešť – provizórna demarkačná čiara medzi Slovenskom a Maďarskom dohodnutá Milanom Hodžom, ešte bez Bratislavy a Žitného ostrova; v rozpadnutom Uhorsku prebiehajú boje a revolúcie – vzniká Maďarská republika Rád;

*10.december 1918 – Vavro Šrobár   je minister s plnou mocou pre  správu Slovenska;

*15.december 1918 –   Samuel Zoch  je menovaný   bratislavským županom,  začiatok rokovaní  medzi Samuelom Zochom a Zoltánom Jankóom o pokojnom prevzatí mesta;

*24.december 1918 –   rozhodnutie  Najvyššej rady dohodových vojsk  o demarkačnej čiare medzi Slovenskom a Maďarskom, Bratislava už súčasťou Republiky Československej ;

*30.december  1918 – 1. január 1919  Bratislava – obsadenie mesta  33. plukom talianskych légií   na rozkaz hlavného veliteľa  československých vojsk na Slovensku  Luigi .G. Piccioneho; v meste nepokoje prívržencov Uhorska;

*04.január 1919  Bratislava – vyhlásenie Samuela  Zocha  o prevzatí moci   v Bratislavskej župe a meste Bratislava Česko-slovenskou štátnou správou;

*18.január 1919  –  vyhlásenie Bratislavy  za hlavné mesto Slovenska; boje o Bratislavu pri ktorých československí legionári a české četnictvo vytlačilo vojská Maďarskej republiky Rád;

*25.február 1919  – menová odluka Česko- Slovenska od monarchie – prvý vážny hospodársky krok v novej republike; až odtiaľto sa dá datovať národohospodársky vývoj aj Slovenska;

*25.marec  1919 –  stanné právo na Slovensku, Maďarská agresia a nepokoje revolučného i monarchistického charakteru;

*4.máj 1919  Ivanka pri Bratislave –   tragická smrť ministra vojny generála M. R. Štefánika, vracajúceho sa letecky na Slovensko;

*12.jún 1919  Paríž – rozhodnutie na mierových rokovaniach  o hranici Slovenska s Maďarskom stredom Dunaja;

*24.jún 1919 Paríž –   rozhodnutie  Najvyššej vojenskej  rady spojencov  o prímerí  medzi československou armádou a  maďarskou červenou armádou;

Od 24.júna 1919 až možno datovať rozvoj národohospodárskych činností a prvé hospodárske kroky slovenského národa v Republike Československej…určite sa budeme venovať aj tomu

prehľad spracoval Ing.Peter Zajac-Vanka, predseda Spolku národohospodárov Slovenska

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *