Silvestrovské hospodárske bubliny a grády 2019

posters Sektflasche sk

a neberte sa tak vážne…

Sme úspešná krajina:

„Boli sme krajinou, ktorá sa musela pozviechať z vojny a stavať kameň po kameni. Usilovnou prácou sme sa dostali tam, kde sme teraz.“

„A preto sme teraz tu a vyrábame pre vás tie najlepšie autá: Hyundai“ (reklamný TVspot juhokórejkej automobilky december 2019)

Sme úspešná krajina: Slovensko!

Pred tridsiatimi rokmi sme boli v štáte, ktorý mal 15 miliónov občanov, mali sme uzatvorené štátne hranice, kadiaľ nepreliezol bez povšimnutia ani bacil, nieto ešte nejaký migrant von či dnu, mali sme investície v ekonomike v účtovnej hodnote 5 tisíc miliárd korún, mali sme pohľadávky z exportu v miliardách korún a žiadne dlhy, ktoré by sa nedali splatiť za pol roka. Občania si zakladali rodiny, dostávali byty, zamestnávatelia tolerovali materskú a plná zamestnanosť spôsobovala, že aj neprispôsobiví občania boli prispôsobiví, lebo si zarobili na seba. …boli sme vo svete uznávanou „malou“ technicko- vývojovou priemyselnou veľmocou“,  u nás sa tretí svet učil na univerzitách a na učilištiach pre budúce budovanie svojej vlasti, boli sme vynikajúci v športe, kultúre,…

…a potom sme sa nasr…dili…

Dnes píšeme svoj úspešný príbeh: už je nás len 5,5 milióna občanov, vymierame na liečiteľné choroby, susedia majú korunu a my už Euro, takže finančne nás diriguje Frankfurt, politicky sme podporovali rozkradnutie národného majetku, ale to nie iba tých spoločných 5 tisíc miliárd výrobných investícií, aj pôdy, pozemkov, elektriny, vody, zdravia, príjmov z dôchodku…dlžíme tak, že ak tri roky za sebou pri „rozpočtovej zodpovednosti“ neminieme ani cent, potom dokážeme splatiť tie naše dlhy, ktoré urobili vlády svojou liberálnou politikou. Ekonomiku sme si rozpredali a radostne sa tešíme, ako nám cudzí investori „dávajú prácu“…Pol milióna zdravých pracovitých jedincov pracuje v zahraničí a namiesto aby potom budovali svoju vlasť, hrdlačia na budovaní vlastného blahobytu a v cudzine. Nemáme armádu pre obranu, bránia nás bývalí nepriatelia značky Nato, vinia nás, že naše kravy „prdia“ a vytvárajú efekt ozónovej diery…(Milky kravy neprdia) …preto budeme voziť mäso pre nás tisícky kilometrov z Latinskej Ameriky (Mercosur zmluva),...a dalo by sa v tomto úspešnom príbehu Slovenska pokračovať, lenže my máme nový model auta z Kia Slovakia – a tak, tu ho máte!

… to bola naša šampanská parafráza na Silvestra

Zasadala  Rada  rozpočtovej ZODPOVEDNOSTI republiky

Na mimoriadnom zasadaní RRZ dnes sa rozhodlo, že prípadné budúce rozpočtové provizórium SR sa bude považovať za akt terorizmu voči ekonomike a tých, čo ho spôsobia, budú trestne stíhať. RRZ na svojom zasadnutí k jubilejnému 30. výročiu prvého rozpočtového provizória po roku 1989 skonštatovala, že po Nežnej demokratickej revolúcii v roku 1989 sa ľud v Československu rozhodol ísť cestou viac demokracie, viac socializmu, viac životnej úrovne, ale schválené rozpočtové provizórium národného hospodárstva ČSSR od 1.januára 1990 spôsobilo postupný rozpad finančných a hospodárskych vzťahov vnútri republiky, zabrzdenie finančných tokov, obrovský nárast zadĺženosti a preto musel minister financií zachraňovať ekonomiku privatizáciou štátneho majetku, reštitúciami, devalváciami meny a otvorením hraníc nielen pre občanov, ale pre všetok šmejdový dovoz, aby zachránili obyvateľstvo od hladu a od biedy.

Týmto dopustením sa rozpočtového provizória štátu v 1990-tom sa rozpútali nezvratné ekonomické a sociálne procesy, ktoré videli k politickému rozbitiu Československa a výslednému efektu, ktorý dnes nazývame globalizačnou kolonizáciou Čiech a Slovenska.

Keďže zákony nemožno prijímať retroaktívne, od 1.1.2020 sa bude schválenie rozpočtového provizória alebo ponechanie verejných rozpočtov a rozpočtu štátu v rozpočtovom provizóriu považovať za analogický trestný čin ako teroristický akt voči spoločnosti.

a načo, obrázok vypovedá sám osebe …

Pozn pre čitateľov: čo je Rozpočtová rada zodpovednosti štátu?

Čo konroluje Rozpočtová Rada Zodpovednosti a kedy bola založená?

Rozpočtová rada zodpovednosti štátu sa vytvorila po víťazstve politickej strany Smer-sociálna demokracia vo voľbách 10.3.2012, keď strana nadobudla ústavnú väčšinu bez nutnosti deliť sa s inými politickými stranami a na znak múdrosti a demokratického cítenia sa rozhodla kreovať v roku 2013 voči vláde stojaci orgán kontrolujúci makroekonomické a rozpočtové deje štátnych úradníkov – RRZ.

Ich členmi sa stali múdri a vzdelaní odborníci, ktorí pôsobili prevažne v bankovom svetovom i domácom systéme,  nikdy nežili z nejakých sociálnych dávok, alebo neboli nezamestnaní a tak neboli zaťažení problémami ľudu „zdola“. Mohli teda podľa svojho svedomia rozhodovať o sociálnych škrtoch a kritizovať najmä výdavky štátu vo verejnej správe a pre sociálne služby obyvateľstva. A pretože nikdy nepracovali v podnikovej výrobnej sfére, neboli ovplyvňovaní nejakými tými potrebami štátu a nárokmi voči podnikom, takže rezignovali na tvorbu odvodových a daňových povinnosti slobodnej podnikateľskej sféry sveta voči štátu SR …

Z webu rrz členovia RRZ…tam ich nájdete neanonymne

Pozrite si rozpočet RRZ pre rok 2019

https://www.rozpoctovarada.sk/download2/krrz_rozpocet_2019_2021.pdf

rozpočet 2019: 1 Bilancia rozpočtu Príjmy sa predpokladajú na úrovni 1 580,0 tis. EUR tj. 1 580 000 Eur

 ktoré sú tvorené najmä príspevkami Národnej Banky Slovenska určených na financovanie fungovania RRZ a KRRZ (1 534,8 tis. eur), refundáciou nákladov na vzdelávanie zo štátneho rozpočtu (45,0 tis. eur) a úrokovými príjmami na bežnom účte. Celkové výdavky dosiahnu úroveň 1580,0 tis. EUR. Z hľadiska štruktúry majú najväčší podiel mzdové výdavky (52%) a výdavky na nákup tovarov a služieb (48 %) . Predpokladá sa vyrovnaná bilancia v metodike ESA 2010. Po zohľadnení zostatku prostriedkov prenášaných z roku 2018 vo výške 93,5 tis. Eur a predpokladaného vyrovnaného hospodárenia sa predpokladá zostatok na bankovom účte k 31.12.2019 v rovnakej výške 93,5 tis. eur

Pozrite si typické vzdelávanie uskutočňované RRZ

Rozhodne to bolo prínosom, školiť sa v rekapitalizácii bánk od Fínov, najmä ak my máme úplne iné ekonomické problémy: sme kolóniou Západu (prameň website rrz) koment môj

https://www.rozpoctovarada.sk/svk/rozpocet/224/mafia-seminare

MaFiA semináre

RRZ má ambíciu zapájať sa aj do medzinárodnej odbornej diskusie v oblasti makroekonomických a fiškálnych analýz. Pravidelne preto usporadúva semináre so zahraničnými výskumníkmi pôsobiacimi či už v akademickej sfére alebo v medzinárodných organizáciách. Ich cieľom je aj zabezpečiť kontakt pre odborníkov pôsobiacich v RRZ, iných verejných inštitúciách a na univerzitách na Slovensku s aktuálnym dianím a skúsenými expertmi vo svete výskumu.

Kalendár seminárov MaFiA – Macroeconomic and Fiscal Affairs Seminar

A nejednému investigatívnmu novinárovi práve svitlo, odkiaľ sa tu na Slovensku vyrojilo toľko mafiánskych skupín, že aj exprezident SR hovorí o „mafiánskom štáte“

A poslali nám aj odkaz na poradcov RRZ:

Panel poradcov (Advisory Panel)

Na základe odporúčaní OECD pre fiškálne rady, RRZ v decembri 2012 vymenovala päťčlenný poradný tím. Svetovo uznávaní experti z oblasti makroekonómie a verejných financií by mali dohliadať najmä na postupy a metodológie rady, ktoré používa pri plnení svojich zákonných povinností. Panel poradcov sa má schádzať raz za rok. Okrem stretnutia sú členovia panelu k dispozícii na konzultácie formou elektronickej komunikácie aj počas roka. Odbornosť poradcov by mala byť zárukou vysokej kvality výstupov RRZ. Poradcovia budú svoju činnosť vykonávať bez nároku na honorár.

RRZ je poctená, že ponuku na spoluprácu prijali:

George Kopits – má dlhoročné skúsenosti s fiškálnymi a monetárnymi analýzami. Svoju kariéru začal na americkom ministerstve financií (Treasury Department). Potom pracoval takmer tridsať rokov pre Medzinárodný menový fond. Je spoluautorom kľúčových publikácií MMF v oblasti fiškálnej transparentnosti a fiškálnych pravidiel (napr. Kopitsovho-Symanského kritéria). Neskôr ho vymenovali za člena Rady pre menovú politiku v Maďarsku. V poslednom období sa angažuje predovšetkým v oblasti fiškálnych rád. Po pôsobení na čele Fiškálnej rady v Maďarsku prijal pozíciu člena rady v Portugalsku. Okrem verejných funkcií sa intenzívne venuje učeniu vo Woodrow Wilson International Center ako aj na Central European University.

Simon Wren-Lewis – je profesorom ekonómie na University of Oxford. Na začiatku kariéry pracoval pre britské ministerstvo financií. V roku 1981 prijal ponuku pracovať pre Národný inštitút ekonomického a sociálneho výskumu (NIESR), kde skonštruoval prvú verziu známeho modelu NIGEM. Neskôr bol profesorom na Strathclyde University ako aj na Exeter University. Má množstvo publikácií v prestížnych akademických časopisoch predovšetkým v oblasti modelovania menovej a fiškálnej politiky a v oblasti rovnovážnych výmenných kurzov. Je dlhoročným „fanúšikom“ fiškálnych rád: jeho návrh z roku 2007 výrazne ovplyvnil vznik Office for Budget Responsibility vo Veľkej Británii. V súčasnosti je známy aj prostredníctvom svojho blogu Mainly Macro.

Daniele Franco – sa nedávno presunul na talianske ministerstvo financií, predtým pôsobil ako výkonný riaditeľ ekonomického výskumu a medzinárodných vzťahov v miestnej centrálnej banke. Ešte ďalej v minulosti tam desať rokov pracoval ako šéf divízie verejných financií. Krátko pôsobil aj v Európskej komisii. Napísal knihy o verejných výdavkoch, sociálnom zabezpečení a fiškálnych pravidlách v Európe. Okrem toho má množstvo publikácií ohľadom rozpočtovej politiky, fiškálneho federalizmu, medzigeneračného účtovníctva, zdaňovania finančných aktív alebo príjmovej distribúcie. Je spoluautorom návrhu pre založenie fiškálnej rady v Taliansku.

Kevin Page – vyštudoval ekonómiu na Queen’s University. Od roku 2008 do roku 2013 bol historicky prvým šéfom Parlamentného rozpočtového výboru (PBO) v Kanade. Dnes pôsobí ako vedúci výskumu na University of Ottawa. Má viac ako 27 rokov skúseností vo verejných inštitúciách v Kanade, najmä v oblasti ekonomických a fiškálnych analýz. Pôsobil v troch hlavných centrálnych inštitúciách: Finance Canada, Treasury Board Secretariat a Privy Council Office.

Jeromin Zettelmeyer – pôsobí na Peterson Institute for International Economics. V rokoch 2014 – 2016 bol generálnym riaditeľom pre hospodársku politiku na nemeckom Spolkovom ministerstve hospodárstva a energetiky. Bol zodpovedným za ekonomické analýzy a prognózy, mikroekonomické koncepcie a kľúčové iniciatívy na podporu súkromných a verejných investícií. Zastupoval Nemecko vo Výbore pre hospodársku politiku OECD a bol spoluzakladateľom globálneho fóra OECD pre produktivitu.
Pred vstupom do nemeckej vlády bol riaditeľom výskumu a zástupcom hlavného ekonóma v Európskej banke pre obnovu a rozvoj (2008 – 2014), kde bol spoluautorom vlajkových publikácií. Predtým bol zamestnancom Medzinárodného menového fondu (1994-2008).
Záber publikácií J. Zettelmeyera zahŕňa finančné krízy, štátne dlhy, hospodársky rast, transformujúce sa ekonomiky a i. V súčasnosti sa venuje európskej menovej únii, gréckemu dlhu, sociálnemu vplyvu makroekonomických reforiem a príčinám a následkom globálneho spomalenia produktivity.

Prvé stretnutie panelu poradcov

Prvé stretnutie panelu poradcov RRZ sa uskutočnilo 4. októbra 2013 v Bratislave a preberali sa na ňom témy rozpočtového rámca RRZ, ekonomické modely rady, meranie tzv. produkčnej medzery a štrukturálneho salda verejných financií, princípy OECD pre fungovanie nezávislých fiškálnych inštitúcií, ako aj dlhodobá udržateľnosť verejných financií.

Druhé stretnutie panelu poradcov

Uskutočnili sa už aj tretí a štvrtý panel poradcov a popri menách týchto zahraničných expertov, ktorí okrem pár hodín pobytu nestrávili nikdy na Slovensku ani len svoj čas dovolenky, je tu aj skupina slovenských finančných expertov, ktorých si tak vysoko vážime, sme sme rozhodli ponechať ich v utajení. Isteže, majú dobré platy a zodpovedne rozhodujú a tom, ako sa DLH SLOVENSKA šolichá ďalej v hodnote 44 miliárd Eur. Nie sú to tak nezodpovední dobrodruhovia ako ekonóm Ing.Babiš – premiér ČR a prezident ČR Zeman, ktorí nezodpovedne pred tv kamerami roztrhali dlhové úpisy znamenajúce splatenie dlhu ČR v istine a nie v úrokoch.

Cowboyi z WallStreet radia: ako skrotiť rozpočty…

Otázka z Hviezdoslavovho námestia v Bratislave dnes o 20:00 hod

Čím budeš chcieť byť ak vyrastieš?

„Chcem byť členom-expertom Rozpočtovej Rady Zodpovednosti Slovenska!

(odpovedal 10-ročný Viliamko, držiac v rukách svoj Android a čítajúci najnovšie správy. .. a platové pomery expertov…)

bublinky nalieval a grádoval to i bez alkoholu Ing.Peter Zajac-Vanka 31.12.2019