Odsúdenie teroristického útoku USA v Iraku

takýto článok v masmédiách hlavného prúdu nenájdete…8.január 2020

Je vlastne pozitívne, že sa vlna odsúdenia a nesúhlasu so zabitím vrchného predstaviteľa iného štátu bez vyhlásenia vojny stretla s takým rozhorčením svetovej i domácej verejnej mienky. Žiaľ, príznačnejšie a to na Slovensku je to, že nie všetkým bolo „dovolené“ sa verejne vyjadriť a zverejniť ich stanovisko. Keď som si toto doluuvedené stanovisko prečítal, skonštatoval som, že „to kedykoľvek podpíšem“ a prihlásim sa k nemu:

Stanovisko Ľudovej strany Naše Slovensko k vojenskému konfliktu na Strednom východe

 8. januára 2020 Kategórie: Anti NATONárodná bezpečnosťVyhláseniaZahraničná politika

Ľudová strana Naše Slovensko jednoznačne odsudzuje teroristický útok armády USA na vysokých predstaviteľov Iránu a Iraku.

Tento útok znovu jasne ukázal skutočnú tvár americkej zahraničnej politiky. Zabíjať predstaviteľov cudzích štátov raketami len preto, že sa niekomu vo Washingtone nepáči ich politika, je prejavom totálnej arogancie a pošliapaním medzinárodného práva. Spojené štáty americké už dlhodobo rozdúchavajú konflikty a vojny po celom svete, rozvracajú suverénne štáty a neustále zvyšujú napätie. Americká vláda ignoruje medzinárodné právo a dohody a uchyľuje sa k praktikám teroristov. Vražda iránskeho generála Sulejmániho je toho jasným dôkazom.

Ľudová strana Naše Slovensko odmieta, aby bola Slovenská republika, ako členský štát NATO, akokoľvek spájaná s vojnovými zločinmi páchanými armádou USA. Preto som ako poslanec Európskeho parlamentu okamžite poslal predstaviteľom iránskej diplomacie súcitný list, v ktorom rázne odsudzujeme tento teroristický čin Spojených štátov amerických. Z oficiálnej odpovede na môj list je jasné, že aj predstavitelia Iránu vnímajú túto záležitosť rovnako.

Udalosti posledných dní tiež jasne ukazujú, čo by Slovenskú republiku čakalo, ak by sa splnil Kiskov plán na výstavbu americkej „severoatlantickej“ základne na Slovensku alebo keby sme nezablokovali Lajčáka s Gajdošom, ktorí po nákupe amerických stíhačiek potajme rokovali vo Washingtone aj o rozmiestnení amerických vojakov na Slovensku. Kam vkročí armáda USA, tam prináša chaos, vojnu a utrpenie.

Jediný spôsob, ktorým dokážeme Slovenskú republiku a jej občanov ochrániť pred zatiahnutím do vojenských konfliktov rozpútavaných pod taktovkou Spojených štátov amerických je vojenská neutralita Slovenska a suverénna, sebavedomá zahraničná politika.

Ing. Milan Uhrík, PhD.
podpredseda ĽS Naše Slovensko

… k tomu už len smutne v tejto „predvolebnej situácii“ dodávam, že nebyť toho že si občas otvorím websránku ĽSNS ako kandidát na volebnej listine ĽSNS, tak sa ani toto stanovisko nedozviem, lebo cieľom masmediálnej oficiálnej propagandy je šíriť strach a nenávisť ku najkonsolidovanejšiej politickej sile na Slovensku v januári 2020 bez ohľadu na ich myšlienky a skutočné činy. Ing.Peter Zajac-Vanka