Nový a slávny vek Slovenska

blog profesora ekonómie Jaroslava Husára 6.3.2020

čitateľ sa môže spýtať, prečo som si zvolil tento nadpis. Odpoveď je jednoduchá. Podnietili ma k tomu vyhlásenia nového predsedu vlády a politikov koalície, ktorá sa črtá po nedávnych voľbách. Už viem, čo chce budúca vláda: Vytvoriť štátom financovaný fond pre investigatívnych novinárov.

Pre mňa ako občana je už pojem investigatívny novinár priam neprijateľný. Ak štát funguje, ak ekonomika funguje podľa pravidiel, ktoré ponúka ekonomická veda, investigatívny novinár tu nemá miesto.

Skúmanie podstaty bohatstva…

Podopriem to nadpisom diela otca ekonómie A. Smitha. Jeho dielo sa volá Inquiry into the Nature of the Wealth of Nations (1776), teda  Skúmanie podstaty bohatstva národov. Malo viac ako 1000 strán a bolo prvým úplným traktátom o ekonómii, pokrývajúc teóriu výroby a rozdelenia, a to vo svetle jej princípov a končiac jej aplikáciou v hospodárskej politike. Tieto myšlienky dnes ani vláda ani parlament neaplikujú do praxe.

 Pomôžem si aj výrokom velikána Nicola Teslu: „Praktický úspech nejakej myšlienky, bez ohľadu na jej vlastnú hodnotu, závisí od postoja súčasníkov. Ak prichádza vo vhodnom čase, príjmu ju; ak nie, môže dopadnúť podobne ako výhonky, ktoré vyláka zo zeme teplé slnko, len aby ich poškodil a spomalil ich rast nasledujúci mráz“.

…zhrozený nad našimi vlastnými pomermi…

Návrh budúceho predsedu vlády vlastne vyjadril, že sa musíme zhroziť nad našimi vlastnými pomermi po 30 rokoch. Riešenie predovšetkým ekonomických problémov sa malo začať oveľa skôr. Keby naše vlády a naše parlamenty boli ustanovovali komisie na vyšetrenie hospodárskych pomerov a keby tieto komisie boli vybavené takou istou plnou mocou na vyšetrenie pravdy ako ústavný súd, a keby sa podarilo nájsť pre tento cieľ takých povolaných, nezaujatýchnekompromisných ľudí ako morálka očakáva, investigatívnych novinárov by sme nepotrebovali.

Komisiu nemáme a tak sa musíme uspokojovať s tým, že sú tu javy a faktory, ktoré hamujú náš ekonomický rozvoj. Hádam vo všetkých oblastiach nás trápi – rovnako ako celú EÚ  (pozri eurofondy)– nielen rozvoj kapitalistickej výroby, ale aj nedostatok jej rozvoja. Popri moderných pliagach (korupcia, rozkrádanie,…) gniavia nás mnohé zdedené pliagy, vyplývajúce z toho, že u nás ešte živoria starodávne, prežité výrobné spôsoby, výrobné vzťahy s celým  svojim sprievodom zastaraných spoločenských a politických pomerov (nestačí voliť internetom). Čiže dnešná spoločnosť, dnešná civilizácia, musí odhaliť ekonomický zákon pohybu modernej spoločnosti. Ten sa nedá schváliť v parlamente, ten čaká na ekonómov. Začalo to ničením našich podnikov, ktorých zoznam mohol čitateľ dostať internetom, a ktorý začínal TATRASKLO – Trust sklárskych podnikov v Trnave, napr. Spojené sklárne v Lednických Rovniach a končil Trustom podnikov Spojené strojárne a smaltovne  CALEX Zlaté Moravce, a konkrétne ich strediskom  obchodno-technických služieb v Bratislave – v Devínskej Novej Vsi. Pracoval som v ZSMK Tlmače, ktoré mali v čase najväčšieho rozkvetu až 8 000 pracovníkov, veľkú časť produkcie vyvážali. Dnes nemajú ani 1700.

Poznali sme otrokárske vlastníctvo, feudálne vlastníctvo a teraz máme kapitalistické vlastníctvo. Civilizácia nemôže zostať na tomto stupni rozvoja. Pokrok sa nedá zastaviť. Vzťahy vo výrobe čakajú zmeny.

Čaká nás slávny vek novej civilizácie. Teraz prežívame pôrodné bolesti. Čaká nás odhaliť zákon tých ekonomických javov. Ľudský duch ich musí načrtnúť a preskúmať. Vedecká cena takéhoto bádania tkvie v osvetlení, odhalení  osobitných zákonov, ktoré riadia vznik a existenciu budúceho ekonomicko-sociálneho organizmu. Návrh na fond (položka vo výdavkoch vlády) pre investigatívnych novinárov môže zvýšiť korupciu tých, čo dostanú plat z fondu, budú tvorcami „skutočna“.

Potrebujeme však predovšetkým riešenia dôležitých ekonomických otázokdeficit rozpočtu vlády, deficit zahraničného obchodu, či meranie stupňa ekonomického rozvoja. A všetko to žiada prehĺbenie ekonomických znalostí poslancov parlamentu a členov vlády. Riešenia nie sú vopred hotové. Iba ten čo vníma, môže dať súhlas na potrebnú tvorbu hospodárskej politiky či fungovanie finančného systému ekonomiky. Vláda dnes už nemá v rukách kolobeh peňazí v ekonomike, určuje ho Európska centrálna banka. Práve o tom som od politikov nič nepočul.

 Ekonómia musí byť chápaná, aby sa mohla aplikovať a musí byť aplikovaná, aby bola pochopená, jej dôsledky.

Musí skúmať podstatu bohatstva ekonomiky SR, a ako ho zabezpečiť. To žiada nový vek slovenskej ekonomiky. To potrebujú občania, ktorí nepotrebujú investigatívnych novinárov. Ich štátne financovanie iba skomplikuje a nie optimalizuje finančné toky, ba situáciu v SR. Oprime sa o hlbokú znalosť vecí.

Prof. J. Husár

Bratislava 6/3/2020.

len pozn. red: pochopil som nadpis článku skôr ako iróniu, kde by sa hodilo dať úvodzovky, ale rešpektujem text pána profesora, i tak mi nedá nepripojiť ilustračný obrázok investigatíveho novinára plateného premiérom Matovičom:zdroj: MASH 4077 tv yankee Doodle Doctor

Mash 4077 nezabudnuteľný Alan Alda v Yankee Doodle Doctor…ilustrácia k investigatívnemu novinárovi 2020 SR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *