Linky na relácie KNH v SVBB

Sem budeme umiestňovať linky na otvorenie relácií nahraných v Slobodnom Vysielači Banská Bystrica (SVBB) Klubom národohospodárov Slovenska, tak sa aj volá súhrnne séria týchto relácií


https://slobodnyvysielac.sk/relacie/klub-narodohospodarov-slovenska/

Budeme sem dávať linky zo série relácií aj na témy, ktoré prišli rozprávať naši priaznivci a členovia, aktuálne pre oblasť národného hospodárstva:

Ku štruktúre ekonomiky Slovenska, ku štrukturálnym problémom hospodárstva Slovenska: rel.č.41, autor Ing.Peter Zajac-Vanka počúvajte:

https://hearthis.at/slobodnyvysielac/klub-narodohospodarov-41-2019-08-06

Aj ekonómia je veda – profesor Jaroslav Husár prezentoval svoje dielo a problematiku ekonómie, rel.č.14: v 2018 https://hearthis.at/slobodnyvysielac/klub-narodohospodarov-14-2018-06-12/

Rozhovor s ekonómom a makroekonomickým a finančným odborníkom Marianom Vitkovičom, rel. č. 16 v 2018 https://hearthis.at/slobodnyvysielac/klub-narodohospodarov-16-2018-07-10/

Relácia o perspektívach premeny odpadu na energiu a o „uhlíkovej stope“ s dr.Juliusom Forsthofferom, PhD., v rel. č.28 v 2019 https://hearthis.at/slobodnyvysielac/klub-narodohospodarov-28-2019-03-11/

Relácia o význame námornej a riečnej dopravy pre súchozemskú krajinu akou je Slovensko – hovorí dopravný inžinier Karol Fajnor, aktívne pôsobil v námornej preprave ČSN, rel. 9 z 2018 https://hearthis.at/slobodnyvysielac/klub-narodohospodarov-09-2018-02-06/

Relácia o význame štátu pre rozvoj hospodárstva Slovenska a o rozhodnutí dostavať Vodné dielo Gabčíkovo, o hrdinstve J.Bindera v rel.39 z 2019 https://hearthis.at/slobodnyvysielac/klub-narodohospodarov-39-2019-07-09/