Odporúčania: linky na články a videá k témam

Sem dávame odporúčania na linky k témam, ktoré nás národohospodárov, zaujímajú, ktoré budú prínosom pre informovanie a diskutovanie o stave ekonomiky i spoločnosti na Slovensku.

O Coopindustrii: Podnik fungujúci spravodlivo na princípoch zamestnaneckej samosprávy – videoprezentácia

link na prezentáciu z youtobe: https://www.youtube.com/watch?v=6mvTtEmH-rs&feature=youtu.be

Podnik fungujúci spravodlivo na princípoch zamestnaneckej samosprávy, prezentácia bola uskutočnená a spracovaná v Nitre v klube spoločnosti ANTRE 13. 06. 2016 a týkala sa vtedy ešte osvety ekonomickej demokracie a zamestnaneckých samospráv , prednáša Ing.Peter Zajac-Vanka, to bolo ešte za OZ Centrum pre ekonomickú demokraciu, ktoré zaniklo.

  • prídavok:

V rámci pracovnej skupiny „Modelovanie systému ekonomickej demokracie“ ešte v rokoch 2011-2012 boli pripravené školiace a prezentačné materiály, skupina skončila svoju činnosť v roku 2012 pre nezáujem Smeru-SD a Inštitútu ASA v Bratislave, Materiál vysvetľoval systém po ekonomickej stránke zo Schweickartovej knihy Ekonomická demokracia – po kapitalizme. Spracoval pre školenie Ing.P.Zajac-Vanka v 2012, lektor kurzov manažmentu a ekonomiky na Slovensku.

Program www.strana-lavica.sk Iný svet je nutný

*pridané 26.08.2019:

INÝ SVET JE NUTNÝ: OSEM PRINCÍPOV ĽAVICOVEJ POLITIKY V HOSPODÁRSTVE A SOCIÁLNOM PROGRAME Program hospodárskych a sociálnych opatrení

Niektorí členovia Spolku národohospodárov Slovenska vytvorili už pred časom Program hospodárskych a sociálnych opatrení pomenovaný ako INÝ SVET JE NUTNÝ: OSEM PRINCÍPOV ĽAVICOVEJ POLITIKY V HOSPODÁRSTVE A SOCIÁLNOM PROGRAME – 8 PRINCÍPOV ĽAVICE.SK: http://strana-lavica.sk/program-iny-svet-je-nutny/ a tento program možno považovať za skutočný ucelený program politickej ľavice, ak by sa pozbierala na Slovensku zo zeme… pre komplexnosť ešte treba uviesť, že v rokoch 2013 – 2019 sa nenašiel jediný politický subjekt idúci do volieb, ktorý by si osvojil daný program, aj keď všetci svorne pritakávajú a vravia, že o týchto zásadách „vedia“…(vedieť – nestačí…pozn.)

Klub národohospodárov má povinnosť zverejniť princíp č.4.:

                4 – EKONOMIKA PRE ČLOVEKA A FINANCIE PRE EKONOMIKU. 

„Bezbrehé uctievanie voľného trhu a neobmedzeného zisku vedie k drancovaniu neobnoviteľných prírodných zdrojov, ničí tradičné kultúrne a morálne štandardy, ktoré sú nahrádzané štandardami konzumného myslenia, čo vedie ku kultúrnej a intelektuálnej degradácií ľudí. Človek nesmie byť otrokom v rukách zamestnávateľa, pretože kvalitné pracovné výsledky sa rodia v pohode a istote a nie v strese, neobmedzených nadčasoch a v neistote. 

Financie treba vrátiť do služieb reálnej ekonomiky. Len centrálna banka môže tvoriť peniaze, ktoré potom budú ako verejný majetok distribuované do ekonomiky cez štátny rozpočet. Šialený systém tvorby peňazí poskytovaním úverov komerčnými bankami musí byť zrušený, pretože úver sa stal nástrojom moci a úrok nástrojom vykorisťovania. Nie je možné, aby si niekto mohol „tlačiť“ peniaze, požičiavať ich druhým za úrok a tým z nich robiť otrokov.

Na zamedzenie extrémnej majetkovej polarizácie je nutné upraviť Ústavu SR  v čl. 55 v tom zmysle, že „Hospodárstvo SR sa zakladá na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky s právom na primeraný zisk a s právom na spravodlivý podiel na  vytvorenom spoločenskom bohatstve pre všetkých s vyváženým zastúpením všetkých foriem vlastníctva a všetkých foriem podnikania“.

Ďalej je nutné v ústave zakotviť štátne vlastníctvo prírodných zdrojov, pôdy, lesov, vody, strategických najmä energetických odvetví, 

zakázať privatizáciu zdravia, staroby a vzdelania.

Popri štátnom a súkromnom vlastníctve vytvoriť podmienky pre rozvoj družstevníctva, zamestnaneckého vlastníctva podnikov a ekonomickej demokracie. Na uspokojovanie osobných potrieb môžu pôdu vlastniť aj iné osoby. Uvedené princípy rozpracovať v ďalších zákonoch (občiansky a obchodný zákonník, daňové zákony atď.). Je nutné jasne vymedziť, kde pustiť trh a kde nie.

Treba vytvoriť legislatívne predpoklady na ustanovenie systému  ekonomickej demokracie najmä ako prostriedku lokalizácie ekonomiky. Je založená na zamestnaneckej samospráve firiem, spoločenskej kontrole investícií na rôznych úrovniach, spoločenskom vlastníctve výrobných prostriedkov, a to pri zachovaní trhu ako mechanizmu pre rozdeľovanie tovaru a základných prostriedkov spoločnosti.

…hľadá sa politická sila na Slovensku, ktorá tento princíp spolu v komplexe ôsmich princípov uvedie do praxe.