Hrubá čiara za voľbami SR 2020?

blog Ing.Peter Zajac-Vanka, 4.3.2020

autor, predseda Spolku národohospodárov Slovenska

Štvrtý deň po voľbách a ľudia sa sťažujú: „dajte už pokoj! Chceme už mať kľud, veď už je po všetkom, spravme hrubú čiaru za voľbami, už je zvolený nový líder a ten už sa rýchlo dohodne…chceme žiť!“

Hm, no veď toto…chceme žiť…

„Kráľ je mŕtvy, nech žije kráľ!“

Také to „šejkspírovské“ stredoveké dramatické zvolanie. Ale sedí to na slovenskú realitu?

tanec radosti nad priepasťou…nové usporiadanie po voľbách 2020 ilustr.

Nesedí. A niečo je veľmi v neporiadku:

1.Veľmi emocionálna a veľmi nespravodlivá masmediálna a volebná kampaň vo voľbách – niekto mal „všetko“ a mnohí „nič“, žiadny priestor…masmédiá by sa mali kajať, spravili z toho športové šou dokonca s podporou stávkových kancelárií – etika a mravnosť „v prdeli“…

2.Samotné voľby a ich priebeh. Bolo by načim prepočítať hlasy, už len kvôli takým dejom ako Petržalské „mŕtve duše“, nekontrolovateľné volebné preukazy bez ústrednej evidencie, volebné obálky zo zahraničia, benevolnetnosť pri kontrole hádzania nepoužitých volebných lístkov „do určeného odpadového kontajnera“, či čo sa dialo v predĺženom čase od 22:00 do 23:00 h keď už mnohé okrsky odosielali rýchlo spočítané z prvotnej evidencie hlasy do centrál a tam sa „nahadzovali“ do IT systému…

3.Nejaký prirýchly postup dohody a spolupráce funkcie prezidenta a zvoleného „lídra politikov“ ( iba L.Blaha sa odvážil „pípnuť“, že Matovič bol asi na americkej ambasáde a že Čaputová „zabudla“ prirýchlo na vyhrážky, že nepoverí a „nemusí“ poveriť víťaza volieb zostavením vlády (alebo to platilo iba v prípade Kotlebu?)

4.Šokové ticho ako po riadnej autohavárii ostatných politických subjektov (tak toto nečakali, že vypadli všetky maďarské volebné strany, ale i ultraliberáli a neomarxisti, kresťanskí demokrati, dokonca i SNS, Vlasť – o ľavici škoda hovoriť, ba i SSD utrpela „výprask“…)

Lenže toto prenechajme ozaj politológom a nech sa ako odborníci z toho „vysomária“.

Písal som o tom blog do Pravdy i Hlavných správ Konzervatívneho denníka a s minimálnym ohlasom, takže ľud slovenský to netrápi (veľmi nízka čítanosť a aj žiadna diskusia ).

https://blog.hlavnespravy.sk/18415/zn-rychle-jednanie-dohoda-ista/

a 2.2.2020 https://klubnarodohospodarov.blog.pravda.sk/2020/03/02/zn-rychle-jednanie-dohoda-ista/

a predtým

https://klubnarodohospodarov.blog.pravda.sk/2020/03/01/prichadza-medzicas-zakopova-vojna-vojna-v-politike/     1.3.2020

Čo veľmi rýchlo potrebujeme? Áno konsolidovanú zákonodárnu a výkonnú moc funkčnú pred vonkajšími hrozbami okamžite a efektívne zareagovať

objektívne Slovensko potrebuje veľmi rýchlo funkčný zákonodárny zbor a fungujúcu vládu ako výkonný orgán moci

Hrozby sa približujú prirýchlo:

Nežijeme na izolovanom ostrove my na Slovensku a temné mračná vonkajších hrozieb (coronavírus, imigrácia, kríza) sú už viditeľné prostým okom:

Preto:

Potrebujeme veľmi rýchlo ministra zdravotníctva i ministra pre mimoriadne situácie, aby bolo možné čeliť nákaze, ak chcete, pandémii coronavíru, ktorý už má obete v Európe „bez hraníc“, v Rakúsku, a dokonca už udrel na Českú republiku, dnes 4.3. prvý prípad hlási Poľsko… Zatiaľ čo premiér ČR A.Babiš už koná, premiéri V4 sa stretli v Prahe k tomu, slovenský premiér práve -odstupuje…

Potrebujeme veľmi rýchlo ministra poľnohospodárstva a výživy a ministra dopravy, aby bolo možné čeliť druhotným následkom epidémie coronavírusu a tými sú disfunkcie v zásobovaní najmä potravín a zdravotníckych potrieb a možný mimoriadny stav v cestnej, železničnej i leteckej preprave,ak budú okolo nás krajiny s rozvinutou epidémiou, alebo naopak ak sa u nás epidémia rozvinie naplno a okolité štáty zastavia distribúciu kamionmi i prepravu železnicou a aj autami. Nakoniec, tú fiktívnu a neuskutočnenú hrozbu si naplno vychutnali najmä ľudia v Bratislave a na rakúskych hraniciach v deň volieb…a to ešte bývalá vláda fungovala…

Potrebujeme veľmi rýchlo ministra školstva a ministra práce a sociálnych vecí pre bezprostredné opatrenia čo so študentami, školskými zariadeniami, ako usporiadať nútené prázdniny prípadne mimoriadnu školskú dochádzku žiakov, ako zabezpečiť prácu a pracovné podmienky na pracoviskách kde je to nutné nezastaviť prevádzku. A čo so zahraničnými montovňami, kde sa zastavia tie desaťtisíce slovenských zamestnancov v prípade zastavenia prepravy alebo zrušenia objednávok. Nehovoriac už o slovenskom turistickom priemysle, ak nastane izolácia a zastaví sa cestovný ruch…

Potrebujeme nutne ministra životného prostredia, aby rozhodol o opatreniach v súvislosti s ochranou vody, s dezinfikáciami a ochranou životného prostredia v prípade živelne sa spúšťaných opatrení (spaľovanie, karantény a podobne).

Potrebujeme ale aj okamžite a nutne ministra vnútra a ministra ozbrojených síl, keďže Erdogan otvoril hranice Turecka smerom na Európu a už sa valia lúkami/cestami/necestami tisícky nelegálnych imigrantov – 12 tisíc je zatiaľ brzdených na maďarsko- srbských hraniciach – (celkovo ide o vlnu 150 tisíc imigrantov z Turecka) aby sme poskytli súčinnosť pri obrane Schengenských hraníc a zároveň zostrili opatrenia pri pohybe imigrantov – nelegálnych narušiteľov hraníc, na našom území.

Potrebujeme rýchlo ministra hospodárstva a ministra zahraničných vecí pre pohotovosť v oblasti núdzového zásobovania obyvateľstva i núdzového režimu hospodárskych vzťahov, pre prípad „zosypania“ sa štandardných objednávok  – dodávok výroby a pre potrebu riešiť na dvojstrannej či medzinárodnej úrovni poruchy v hospodárstve a obchode.

A nakoniec potrebujeme už hneď ministra financií, ktorý by mal získať rýchly prehľad o stave čerpania štátneho rozpočtu a toku príjmov do štátneho rozpočtu, aby bol zorientovaný pri akýchkoľvek výkyvoch finančných tokov a mohol vydávať rýchle rázne a adekvátne rozhodnutia ( vrátane takých, ktoré zabránia zahraničným bankám stopnúť bankomaty alebo likvidovať hotovosť na území Slovenskej republiky).

A pre potreby národného hospodárstva Slovenskej republiky?

…veru, prepriahať voz riadenia spoločnosti na prahu týchto hrozieb a uprostred rozbúrených ekonomických dejov vo svete, to chce odvahu, ironicky som písal, že slovenský ľud jednoducho dokáže zariskovať vo svojej histórii veľkolepo…tentoraz zaujímavo rozdanými kartami z volieb, ktoré neveštia nič dobrého.

Lebo  to sme ešte nehovorili o vnútorných problémoch „obyčajných ľudí a neosobností“ v sociálnom a ekonomickom i pracovnom prostredí Slovenska…ľudia rýchlo pocítia, že zvolili do parlamentu a do vlády PRAVICU a nepredvídateľného „vodcu“, proamericky a probruselsky orientovaného…

Iba zhrnutie do bodov:

1.Plánovaný a predvídaný štátny rozpočet 2020 vo výške príjmov 17,5 miliardy Eur a výdajov 19,1 miliardy Eur je dnes 5.marca „na vode“…

už neplatia čísla kapitol štátneho rozpočtu v príjmoch ( zmenila sa situácia v ziskovosti daňových subjektov a v spotrebe obyvateľstva – to zas má vplyv na odvádzanú DPH (daň z pridanej hodnoty).

Výdajové rozpočtové kapitoly „nabúrali“ samotné volebné politické strany SSD a SNS, ktoré v kortešačke „posledných“ (lebo boli ozaj posledné pre nich ) dní zasadania parlamentu schvaľovali sociálne zákony majúce vplyv na výdavky zo štátneho rozpočtu nad plánované čísla.

A do tretice nová konštelácia v parlamente pravdepodobne s radosťou víťaza zruší mnohé príjmy ( opatrenia s daňami) a zvýši výdavky (napr. do nákupu zbraní a na rôzne „opatrenia“ ako ten „fond investigatívnym novinárom“ a podobne.

2.Z možných zásadných zmien v tokoch financií v SR nič nebude: nová vládna garnitúra nemá záujem zobrať strategické podniky nazad pod štátnu kontrolu a do vlastníctva (lebo by s tým bol problém pre nich a pravdepodobne by stratili priazeň zahraničných korporácií i Bruselu), nebude mať záujem o zmenu tokov financií zriadením jedinej zdravotnej poisťovne či zrušením II. Dôchodkového piliera a už rozhodne sa ako „podnikatelia“nebudú v koalícii štyroch milionárov zaoberať nejakými únikmi daní v čiernej ekonomike (8 miliárd Eur ročne) či zvýšenou kontrolou a zdaňovaním príjmu z exportu nadnárodných korporácií (najmä celého automobilového a automotive a strojárskeho priemyslu. Jednoducho tých 67 miliárd ročne exportnej hodnoty, z ktorej štátny rozpočet SR má iba 22,517 tis Eur nikoho netrápi.

3. Nastane ale veľký pohon na všetkých úrovniach štátnych úradov a ustanovizní „za korupciou“ a bude sa stíhať a kriminalizovať výdaj na každý zbytočne nakúpený a predražený kancelársky špendlík: lebo veď „národu bol sľúbený boj proti korupcii a exemlplárne prípady bude treba exemplárne potrestať“. Už počujeme ten pokrik spravodlivého Kisku, Matoviča, Sulíka i Kollára v tomto „svätom boji“ …proti korupcii.

Z toho vyplýva, že objem peňazí do štátneho rozpočtu 2020 bude veľmi nebezpečne kolísať, pravdepodobne sa skôr zníži príjem a v snahe „vyrovnať rozpočet“ sa zoškrtajú aj výdaje. Hrubý domáci produkt, na ktorý už dávno nemáme vplyv, nám asi automobilky v kríze nezabezpečia a domáca spotreba bude stúpať iba vďaka panikám a nákupným horúčkam z obáv z koronavírusu …ak nenastane ešte aj mohutný prepad v cestovnom ruchu a z prepráv obmedzených koronavírovou hrozbou…

Spravme teda hrubú čiaru za februárovými voľbami a pripravujme sa na ďalšie …alebo sa pripravme na dlhú, tmavú národohospodársku noc akú Slovensko zažilo možno po páde Veľkej Moravy v 10.storočí…