Ekológia verzus ekonomika

podnetnú diskusiu vyvoláva svojou diskusnou poznámkou Ing.Július Forsthoffer,PhD. a budem rád, ak takúto konštruktívnu diskusiu tu rozpútame k prospechu Slovenska.

Na margo príspevku: Množstvo skleníkových plynov v atmosfére dosiahlo nový rekord, tvrdí WMO 28.11.2019 prečítate si v linku https://www.energie-portal.sk/Dokument/mnozstvo-sklenikovych-plynov-v-atmosfere-dosiahlo-novy-rekord-tvrdi-wmo-105621.aspx

Greenhouse_Gas_Bulletin_Press_Release_News energie portal
methane prmeň v linku

Príspevok Ing.J.Forsthoffera, PhD.

Ďakujem, článok je zaujímavý najmä v prvej časti ktorá konštatuje namerané a teda nesporne preukázateľné zmeny (nárast) koncentrácie oxidu uhličitého, metánu i oxidu dusného v atmosfére. 

Chýba tam ale poukázanie, že to konštatovanie dokazuje narastanie nerovnováhy medzi množstvom produkovaných skleníkových plynov a ich recykláciou prírodnými procesmi (fotosyntézou zelenými rastlinami), ktoré už zjavne nestačia kompenzovať produkované emisie.

Riešenie pre Slovensko: recyklovať už existujúci a vznikajúci odpad priemyselnými technológiami…

Taktiež chýba poukázanie na to, že uhlík v oxide uhličitom (ale aj v organickom odpade i plastoch) možno recyklovať priemyselnými technológiami, ktoré sú známe a overené, ale korporácie ovládajúce  ťažbu ropy či plynu a ich prepravy produktovodmi či tankermi nebudú dobrovoľne ochotné znižovať svoju produkciu a tým aj mieru zisku.

Preto treba druhú časť textu, najmä vyjadrenie 500 vedcov pod vedením pána Guusa Berkhouta považovať do určitej miery za konjunkturalistické a v prospech spomínaných korporácií.

Ako antitézu odporúčam čitateľom, ktorí majú záujem o riešenie problémov i o budúcnosť ľudstva na planéte prečítať neveľkú publikáciu ktorú napísal šéf Rímskeho klubu (ktorý zastával tento post do roku 2018) Graeme Maxton v publikácii „Change! Why we need a radical turnaroud „, ktorej slovenský preklad „ZMENA alebo KOLAPS“ bol vydaný v roku 2019 (ISBN 978-80-89057-78-8) a je dostupný v kníhkupectvách.

Žiaľ, ani tento osvietený človek neprihliadol na to, že uhlíková energetika sa nedá zo Zeme odstrániť. To vyplýva zo štruktúry prvkov a vlastností uhlíka.

Uhlík môžeme recyklovať aj priemyselne

No existuje možnosť pomôcť prírode tým, že budeme recyklovať uhlík priemyselne. Vieme to dobre robiť už od rokov štyridsiatych minulého storočia, keď Nemci začali výrobu syntetického benzínu, ale to povojnový „ropný boom“ utlmil a tento útlm, ktorého príčinou sú zisky z predaja ropy a plynu, pretrváva.

Riešenie pre Slovensko: Máme možnosť hneď tu a teraz využívať recyklovanie uhlíka – na výrobu energie a definovaných palív

Širšie a v celospoločenskom kontexte sa touto problematikou zaoberá autor odporúčanej publikácie. Pán Maxton správne predpokladá, že pri realizácii zmeny (ak nemá dôjsť ku kolapsu) musí  bezpodmienečne dôjsť k transformácii súčasného priemyslu a prirodzene celosvetovo k zníženiu spotreby fosílnych zdrojov čomu môže výdatne pomôcť využívanie recyklácie uhlíka. No nebude spojené s dobrovoľnosťou ani pohodovou prestavbou z príčin už spomínaných. Lenže to znamená, že ekologické zdroje nebudú postačovať a bezemisné zdroje (ak nerátam jadrové elektrárne a fotovoltické zariadenia) sú obmedzené.

Vopred Vám ďakujem za porozumenie. Ing. Julius Forsthoffer, PhD,

medzititulky pridala redakcia

a pridaný komentár 15.12.2019

Ak sa atómová energia považuje tiež za bez-emisný zdroj, prečo Slovensko váha?

Veľmi môžeme držať palce Českej republike, ktorá plánuje investovať v ďalšej dekáde do dvoch nových atómových elektrární a ústami premiéra ČR Ing.Andreja Babiša presadila v EÚ, že sa bude naďalej považovať jadrová energia za bez-emisnú a bezpečnú, len SR sa k tomu v rámci V4 nepridalo.

Atómové elektrárne sú v SR masívnym dodávateľom el.energie, potrebujeme ich perspektívnu výstavbu a to, že začneme meniť odpady už existujúcou technológiou na elektrickú energiu a aj v pohonných látkach na definované palivá, bude znamenať,

že si Slovensko vytvorí svoju sebestačnosť a aj bezpečnosť vlastnou výrobou energií dokonca pri dodržaní uhlíkovej neutrality, o akej sníva EÚ…

recyklovne uhlíka na plyn a definované palivá
konečne dostaviame AE Mochovce

ďakujem pán dr.Forsthoffer za inšpirácie, pre nás ekonómov je významné, že technológie na recykláciu uhlíka sú známe a zhotoviteľné, ide len o to, zmeniť toky peňazí v malom štáte SR tak, aby zbytočne neboli investície do fotovoltiky, do veterných elektrární a do elektromobilov s celou baterkárskou ekologicky zaťažujúcou produkciou, aby sme tu nevymýšľali cudzincami zainvestované terminály na dovoz skvapalneného plynu ak

vieme pre každý kraj Slovenska vlastnými silami dať investíciu do závodu na recykáciu uhlíka z odpadov.

Ing.Peter Zajac-Vanka 15.12.2019

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *