Dôležité upozornenie


Spolok pre šírenie národohospodárskeho rozvoja Slovenska, OZ, skratkou Spolok národohospodárov Slovenska, bude naďalej v roku 2020 pracovať na báze spolkovej činnosti Občianskeho združenia v osvetových aktivitách o národnom hospodárstve a na článkoch objasňujúcich súčasnú hospodársku situáciu na Slovensku, ako aj na osvete o ekonómii a ekonomike Slovenska. Uverejňujú sa tu články od Spolku nezávislých autorov.

Oddelene tu však bude uverejňovaný BLOG ING PETRA ZAJACA-VANKU, ktorý sa dňom 1.decembra 2019 stal kandidátom do volieb do NR SR 2020 za volebnú stranu č.24 Ľudová strana Naše Slovensko – Kotlebovci, a tento blog bude uverejňovať kandidáta č.73 z kandidátnej listiny až do dňa volieb, tj.do 29.februára 2020.

Aj keď Spolok národohospodárov sa v závere od 1.12.2019 podieľal na práci Programovej komisie strany ĽSNS – Kotlebovci a predseda Spolku Ing.Peter Zajac-Vanka poskytol možnosť všetkým priaznivcom a aktivistom Spolku (pretože Spolok nemá pevne registrované členstvo a ani nevyberá členské) dištancovať sa od práce Spolku po 1.12.2019,ako aj kandidatúra Ing.Petra Zajaca-Vanku na kandidátke strany Kotleba – ĽSNS je osobným občianskym postojom predsedu Spolku.

V prípade tzv. „výpadkov“ internetu a „vypínania“ tejto webstránky na internete dáme podnet na trestné stíhanie osoby a/alebo inštitúcie, ktorá v rozpore s ÚSTAVOU Slovenskej republiky porušuje právo národohospodárov na slobodu vyjadrovania sa a právo osoby P.Zajac-Vanku na slobodu vyjadrovania sa a vyslovenia názoru a slobodného slova. Berte prosím na vedomie.

Ing.Peter Zajac-Vanka, predseda Spolku Bratislava, 22.12.2019 po už dvoch uskutočnených vypnutiach webstránky www narodohospodari sk v uplynulom predvianočnom čase.