Stredoeurópania, pozor na korporácie!

Pôvodne mal byť zverejnený len prevzatý článok, v ktorom bolo možné osvetovo vysvetliť, v čom je hrozba globálnych korporácií na malé stredoeurópske národné hospodárstva. Ale človeku to nedá, veď tento web Spolku národohospodárov je celý o potrebe ochrániť a začať znovu obnovovať národné hospodárstvo Slovenska. V tom článku sa človek dozvie odborný náhľad sociológa z Read More …

Čísla hovoria, že Slovensko je kolóniou!

doplnenie do stránky Národné hospodárstvo Slovenska 24.10.2019 Nastáva nevyhnutnosť obnoviť procesy národohospodárskeho rozvoja Slovenska a renovovať národné hospodárstvo Slovenskej republiky Grafické znázornenie schémy “motora ekonomiky” Slovenska S čím hospodárime v štátnom rozpočte v roku 2019 Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2019 sa rozpočtujú sumou 15 497 653 878 EUR Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok Read More …

Vráti sa Marián Vitkovič?

Vytvorili sme webpriestor „Okno M.Vitkoviča“ Na Slobodnom Vysielači B.Bystrica naposledy hovoril Ing.Marián Vitkovič 15.10.2018 v relácii Spomienky na budovanie kapitalizmu 02, kde v dvojhodinovej relácii hovoril o nedávnej minulosti ako sa to dialo v ekonomike a spravil výhľad ako sa to bude diať do roku 2020. A píše sa 23.október 2019…zostáva 68 dní do začiatku roka 2020. Read More …

Mzda a práca (oceňovanie práce na Slovensku)

(dôsledky na každodenný život občana Slovenskej republiky) napísal Ing.Peter Zajac-Vanka, 21.10.2019 V reálnom živote je väčšina obyvateľstva v každej spoločnosti ( tým viac Slovenska)  závislá od príjmu, ktorý si počas svojho aktívneho života zadováži odmenou za svoj pracovný výkon, za prácu. Nie, nepôjdem do histórie ako to vznikalo, ani do teórie, ako to má byť – a nemá. Read More …

Mzda a jej (re)rozdelenie v spoločnosti?

profesor ekonómie Jaroslav Husár, 16.10.2019 Nebudem tu rozoberať problém, že vzťah kapitálu a práce vyjadruje mzda. Klub národohospodárov Slovenska je združenie národohospodárov profesionálov, a leží im na srdci aplikácia ekonómie v hospodárstve a optimálne rozdelenie jeho  plodov medzi ľudí. Dnes to robí mzda. Každý ekonóm vie, že ekonómia rieši dve veľké otázky: 1) čo vyrábať, ako vyrábať a pre Read More …

Nie je kačka ako KAČKA!

nemožno mlčať, ak je v nerozvinutej oblasti Slovenska odrazu na dne tisíc osemsto ľudí, ktorí zostali bez príjmu a dokonca bez výplat za minulé mesiace takto dokopy sa tých tisíc osemsto zamestnancov predajní Kačka nedokáže zhromaždiť nikdy, tých cca 300 predajní je roztrúsených po celej SR a tých 50 i viac predajní okamžite zatvorených je Read More …

Čo čakať od politikov

profesor ekonómie Jaroslav Husár, 11.októbra 2019 Ako človek, ktorého údelom sa stala ekonomická veda, nemôžem nezačať tým, že dnes zvlášť potrebujeme poznatky ekonomickej vedy, hlavne ich nutné rešpektovanie. Nedá sa tvrdiť, že ekonomická veda doposiaľ obsiahla všetky poznatky, ktoré mala pochopiť. Asi nie. Žiadna veda, teda ani ekonómia, nemôže vopred zamietnuť možnosť existencie iných fenoménov Read More …

Stratíme úplne aj sebestačnosť vo výrobe elektriny na Slovensku?

Podľa vlády SR, konkrétne Ministerstva hospodárstva Slovenska, nie je dôvod pre výstavbu veľkej elektrárne, na Slovensku sa do 2030 neráta s takou výstavbou To si vážne niekto z vládneho úradu Ministerstva hospodárstva SR myslí, že záväzkami na úrovni vlády SR ku znižovaniu znečisťovania životného prostredia a riešením vyrovnanej bilancie medzi výrobou a spotrebou elektrickej energie Read More …

„Ovocie stromov rajských jeme“…

Tento nadpis v úvahe, inšpirovaný názvom rovnomenného čs.filmu Věry Chytilovej zo 60-tych rokov 20.storočia som použil zámerne. Pretože dnes po tridsiatich rokoch od sľubov a z priebehu hospodárskeho vývoja je jasné, že sme boli vyhnaní obrazne z raja, rajské stromy sme nechali vyschnúť, alebo sme ich porúbali a ovocie sa už ani len neváľa po Read More …

Jaroslav Husár: Ekonómia a morálka

profesor ekonómie Jaroslav Husár pre Národohospodári SK 29.9.2019 Úvaha V roku 1980 sa prezidentom USA stal R. Reagan. Prišla jeho reaganomika. Všetci jeho konzervatívni spoluveriaci nosili rovnakú kravatu so zobrazením profilu Adama Smitha. Verím, že mnoho čitateľov si pamätá, ako nás po roku 1989 predstavitelia revolúcie poučovali, čo nám zanechal A. Smith, otec novodobej ekonómie. Zaviedol Read More …