Bilión € (1 000 000 000 000)

prevzatý článok z blogu Miroslava Jurču na blogu Pravda 15.1.2020 – nepoznám ho, ale obsah stojí za zamyslenie a šírenie

Blog Bilión € (1 000 000 000 000)

Zdroj informácii: Európska komisia – Ursula von der Leyen

#EUGreenDeal prináša so sebou významné investičné potreby, ktoré premieňame na investičné príležitosti. Plán, ktorý dnes mobilizujeme na mobilizáciu najmenej jedného bilióna EUR, ukazuje cestu a spustí vlnu ekologických investícií.

Investície, investori,

kto by ich nepotreboval a nechcel ? Aj do zeleného programu je potrebné zohnať najmenej jeden bilión euro, na začiatok. Na pritiahnutie súkromných investorov bude musieť EK ísť príkladom a hlavne štedro investovať. Všetko je v úplnom poriadku až na malú otázočku : kde na to vziať ??

Kde na to vziať ??

Len výpadok príjmovej časti rozpočtu EÚ

z dôvodu Brexitu, vo výške 13 – 17 miliárd EUR, prinútil EK v plánovaní na roky 2021-27 zaviesť nové dane:

zaviesť nové dane:

3 % zo základu všetkých subjektov ktorý platia daň z príjmu

20 % z predaja emisných kvót

0,80 €/kg ne recyklovaného plastového odpadu

Dodaníme, plaťte!!!

Má to byť na udržateľný rozvoj, tiež aj sanáciu nových výdavkových potrieb Európskej únie.

Ak na 13 – 17 miliárd výpadku

treba prijať tieto nové dane, zvyšovať sadzby súčasných daní, tak na vykrytie jedného biliónu nás čakajú aké opatrenia, aké nové dane ??

Jeden predpoklad – hraničiaci s istotou:

je daný aj v tomto prípade : Európsky parlament, Európska komisia a Rada nesiahnu na najväčšiu hromadu financií – na čiernu ekonomiku a daňové raje.

Výsledok nefunkčnosti Európskeho parlamentu, Komisie, Rady v kontrolnej činnosti – kolaps colnej únie.

  • 5 000 000 000 € – únik pri elektronickom obchode
  • 50 000 000 000 € – únik DPH pri karuselových podvodoch
  • 150 000 000 000 € – únik DPH pri obchode a službách v rámci EÚ
  • 499 000 000 000 € – únik na cle, DPH, spotrebných daniach, dani z príjmu pri dovoze tovaru z krajín mimo EÚ.
  • 137 000 000 000 € – daňová medzera DPH – rozdiel medzi sumou ktorá sa mala vybrať a sumou skutočne vybranou

Spolu za jeden rok najmenej 841 000 000 000 €

  • A to je suma najnižšieho odhadu – aká je reálna ???

Úniky pri pašovaní tovaru :

  • 10 000 000 000 € – únik pri pašovaní tabaku a výrobkov z tabaku (zdroj: OLAF)

Záver:

Prečo je to tak ? Odpoveď je ľahká a veľmi jednoduchá – neurobia to aby neohrozili svojich sponzorov. Tak sa pripravme, šetrime si – aby sme to zvládli zaplatiť, veď ako vždy !!

miroslavjurco

miroslavjurco.blog.pravda.sk Jeho motto: „Bez colnej kontroly zahraničného obchodu – úniky sa musia nahradiť zvýšením sadzieb a zavedením nových daní.

prameň: https://miroslavjurco.blog.pravda.sk/2020/01/15/bilion-e-1-000-000-000-000/

Môj komentár k obsahu

Ak je Leydenovej EK tak slepá a nevidí čo vidíme my, tak prečo máme vôbec zotrvať v Eurozóne a Európskej Únii? Financovanie toho jedného bilióna Eur sa dá zabezpečiť zdanením najväčších špiniteľov životného prostredia – globálnych priemyselných korporácií a postihnutím čiernej ekonomiky. Ak to nechcú – poďme my preč…

Peter Zajac-Vanka