Aktualizácia Ekonomiky po kapitalizme

Ing.Peter Zajac-Vanka, 7.11.2019, vyšlo aj ako internetová audiorelácia v Slobodnom vysielači B.Bystrica 5.11.2019 https://hearthis.at/slobodnyvysielac/klub-narodohospodarov-53-2019-11-05/

S cieľom: Po dvoch rokoch od vydania knihy v novembri 2017: urobiť spätnú väzbu a vyhodnotiť, alebo korigovať, čo je inak a čo stále platí, alebo už neplatí

zdroj archív SVBB, z prednášky 2011

Tá kľúčová aktualizácia diela

I.Usmerniť toky financií tečúce v ekonomike Slovenska tak, aby bol štátny rozpočet napĺňaný v prospech obyvateľstva SR a národného hospodárstva Slovenska

Každoročne sa z ekonomiky SR „vyparí“ finančý objem asi

dve miliardy EUR

v zdokladovateľnom a dohliadateľnom objeme,

ale odhadom z činností zahraničných investorov a podnikateľských subjektov ide každoročne o sumu viac ako dvesto miliárd EUR ročne

– čo sa síce pohybuje odhadom ako keď sa v predpovedi počasia spomína „pocitová teplota“, ale tento intuitívny odhad je poznateľný v pohybe financií zo Slovenska cez tzv.daňovú optimalizáciu, presun sídiel a daní do daňových rajov (dodnes odsudzovaných a nepostihnuteľných Európskou Úniou), účtovaním tzv. transferových platieb medzi centrálami a dcérskymi spoločnosťami na Slovensku a prípadne i celou „sivou“ ekonomikou nelegálnych tokov peňazí, ale napríklad i vysokou toleranciou vlád SR a zákonodárcov v SR ku činnosti globálnych korporácií a zahraničných investorov oficiálne prevádzkujúcich na Slovensku vlastnú ziskovú činnosť bez ohľadu na devastáciu životného prostredia a ľudského života obyvateľov Slovenska.

To všetko vytvára cez „vývevu“ a „odtok“ financií a kapitálu z prvku finančné trhy slovenského motora hospodárstva – viď diagram motora hospodárstva SR -tú povestnú dieru ,ktorú treba „zaplombovať“.

Zmeny tokov financií sa týkajú rovnako i konkrétnych súborov tokov peňazí od obyvateľstva ku súkromným zdravotným poisťovniam ( pretože tvorba zisku zo zákonne odvádzaných zdravotných odvodov zo mzdy je nemravný, neetický a trestuhodný čin zavedený neoliberálnymi vládami a držaný dodnes), rovnako toku odvodov do dôchodkového systému občanov SR do súkromného dôchodkového piliera (II.piliera), ktorý diskriminuje tým, že je štátom uzákonený a vynucovaný vymáhaním v prípade neplatenia, ale aj tým, že vytvára sociálnu nerovnosť občanov nekomerčným štátnym uzákonením odvodu do II.piliera a diskriminuje občanov v starostlivosti pri dožití, rovnako sa týka po 15 rokoch členstva SR v Európskej Únii diskriminácie občanov SR ako občanov EÚ voči iným občanom členských štátov EÚ

NEROVNAKOU ÚROVŇOU MINIMÁLNEJ MZDY a MIEZD vôbec a NEROVNAKOU ÚROVŇOU VYPLÁCANIA PENZIÍ oproti občanom v iných členských krajinách EÚ.

Už po vstupe do Eurozóny (prijatie EUR ako domácej meny v 2009) sa za desať rokov mali tie príjmové hladiny pre občanov SR vyrovnať na európsku úroveň, rovnako ako sa to za veľmi krátky čas podarilo pri vyrovnávaní cien a kalkulácií služieb na svetovú úroveň cien tovarov a služieb.

tu nižšie je schéma TOKU FINANCIÍ so zobrazením kadiaľ financie zo Slovenska „odtekajú“:

MAPOVATEĽNÉ TOKY FINANCIÍ PO SLOVENSKU

II.Uskutočniť zmeny vo vlastníctve v národnom hospodárstve Slovenskej republiky tak, aby štát a spoločnosť mali kontrolu nad ekonomikou SR

a to tvorbou štátneho vlastníctva nad strategickými priemyselnými, energetickými, poľnohospodárskymi, dopravnými hospodárskymi oblasťami formou štátneho podniku, štátneho holdingu s účasťou štátu i národných súkromných firiem a zmiešaného vlastníctva /jointventure/ spoločného podnikania štátneho a zahraničného hospodárskeho subjektu.

Ako aj vytvorením vlastného domáceho systému finančných domov – komerčných bánk obsluhujúcich úspory a úverovú službu vlastnému obyvateľstvu a hospodárskym subjektom

tvorbou národných podnikov nad národnými prírodnými zdrojmi ako voda, pôda, lesy, nerastné suroviny a potraviny základného výživového významu.

ako aj zrovnoprávnením vlastníckych hospodárskych vzťahov formou tvorby družstiev, zamestnaneckých samospráv a formou malých súkromných firiem rodinného typu v poľnohospodárstve, obchode, remeslách, službách …

III.Iná aktualizácia: zdôraznenie národného a sociálneho záujmu v slovenskej spoločnosti,kultúry a morálky založenej na tradičných kresťanských historických hodnotách

keďže nositeľom spoločenských zmien sa potvrdzujúco stáva sám občan národného štátu tak ako to zaznamenali sociológovia a ako sa to objavuje v politickom názore obyvateľov Slovenska, podľa trendov zreteľne sa zvýrazňujúcich vo svete i v samotnej Európe (Británia a Brexit, snahy v Škótsku, Írsku, národné pnutie v Katalánsku atď), na Slovensku sa budí „triedne“ uvedomenie ľudí – občanov Slovenskej republiky, ktorí majú spoločný osud, spoločný ekonomický a sociálny záujem a už sa aj organizujú do politických síl národne a vlastenecky orientovaných.

Ostatné aktualizácie nepodstatné a obsah zostáva rovnaký

určite by bolo možné posunúť termínovo

VÍZIU SLOVENSKA do roku 2022

kedže bola prvý raz prezentovaná 21.júna 2016 pre Futurologickú spoločnosť ako „Plán B pre Slovensko do 2020“ a uvedená do knihy ako Vízia do roku 2022.

z 1.prezentácie

Dôležitá korekcia je v posune času pôvodne načrtnutej vízie pre Slovensko do roku 2022. Táto vízia je čo do uskutočniteľnosti ešte naliehavejšia ako v roku 2016, keď bola po prvý raz prezentovaná. Situácia sa vyhrocuje a ak nechceme spoločnosť na Slovensku uspať, ba umŕtviť do dlhotrvajúceho hnitia a spráchnivenia, je načim víziu radikalizovať a časovo posunúť, aj keby sa štart začal už 1.marca 2020.

Takže tá vízia pre Slovensko:

CIELOVÝ STAV – Slovensko: rok 2022 a aká je situácia

„Slovensko má späť svoje národné hospodárstvo a má nad ním celospoločenskú kontrolu“

tu v tom „pochode dejinami“ je potrebný posun o 4 roky…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *