Profesor Jaroslav Husár: Vzdelaní ekonómovia nám chýbajú

blog profesora ekonómie Jaroslava Husára dnes 31.mája roku 2020. Pánu profesorovi blahoželáme k narodeninám, dnes má 84 rokov a jeho inšpiratívne myšlienky chceme ešte dlho uverejňovať, veľa zdravia a stále inšpiratívnu myseľ Vám želáme! K nadpisu ma inšpirovalo dielo Vzdelaní príbuzní od V. Leksu- Pichaniča. Dovolím si odcitovať z poslednej strany obalu diela: „Názov Vzdelaní príbuzní triafa Read More …

Jaroslav Husár: Pre svet či pre Slovensko?

Otázky ekonómie nedostali v Programovom vyhlásení vlády SR 2020 odpoveď. Každý ekonóm, ktorý čítal dielo P. Samuelsona Makroekonómia vie, že výklad tejto vedeckej disciplíny začína tromi otázkami: čo vyrábať (tanky, traktory), ako vyrábať (orať koňmi, orať plnoautomatizovaným  traktorom) a pre koho vyrábať ( pre bohatých, pre chudobných, pre cudzinu, či pre svoj národ). Toto sú bázické ekonomické Read More …

Slovenská ekonomika „práce vo mzde“2020

zamyslenie Ing.Petra Zajaca-Vanku nad východiskovou situáciou ekonomiky na Slovensku v máji 2020 22.5.2020 Teraz len sa úplne odhalila pravda o ekonomike na Slovensku. Že je to v skutočnosti ekonomika vo mzde. Blíži sa pohroma, z radostných skrášľovacích 4,5 percenta nezamestnanosti za vlády Sociálnej demokracie sa zdvihli sotva za kvartál čísla nezamestnanosti na 6,57 percent, čiže je to nárast Read More …

Jaroslav Husár: Izolovaný uhol pohľadu politikov

čitateľ sa môže spýtať od čoho izolovaný. Od poznatkov ekonomických vied. Hovorím  to preto, že teraz v dobe koronavírusu  predseda vlády vysvetľuje krivku  rozdelenia priebehu  choroby. Predseda vlády je zodpovedný za fungovanie ekonomiky. Dnes chorej. Aby som moje tvrdenie inak vysvetlil, pomôžem si dielom D. Dána Kožené srdce. Dedko (fašista, lekár v koncentračnom tábore) vynašiel umelú ľudskú Read More …

Pavel Koncoš: Slovenské poľnohospodárstvo a potravinová bezpečnosť štátu

Požiadal som o uverejnenie zásadného článku k poľnohospodárstvu na Slovensku bývalého ministra poľnohospodárstva SR (1998-2002) Ing.Pavla Koncoša, materiál napísal v apríli, zverejňujeme ho 10.mája 2020 Nazdávam sa, že vývoj vo svete aj na Slovensku dospel v poslednom čase ku nevyhnutnosti zásadných zmien a ku prechodu od pravicového liberalizmu a globalizácii ku posilňovaniu národného a štátneho riadenia ekonomík. V tomto duchu Read More …

M.Jurčo:Boj proti daňovým únikom – kritika Programového vyhlásenia vlády 2020

Ďalší z materiálov korešpondenta Spolku Miroslava Jurču, ktorý pracovne pôsobil a má skúsenosti z oblasti colnej a daňovej správy. Tento článok je jeho blogom a vyšiel na web-Pravdy, ale píše blogy i do Hlavných správ. 4.05.2020 Počkal som si na schválenie PVV v Národnej rade. Už pri prvom čítaní som sa pozastavil pri mojej obľúbenej Read More …