Ku koreňom ekonómie

blog profesora ekonómie Jaroslava Husára, článok uverejňujeme aj tu aj keď už bol zverejnený v Slovenskom Slove i na DavDva. Znamená to iba toľko, že pán profesor „triafa do čierneho“ Rana, ktorú dnes ľudstvo dostalo od prírody, by sa mala stať príležitosťou, aby sa ľudstvo nad sebou zamyslelo a hlavne zmúdrelo  Týka sa to predovšetkým potreby zmeny Read More …

Pokračujeme

mali sme asi týždňovú „prestávku“ spôsobenú „haprovaním“ prvku RSS, nuž ale čože je to v porovnaní s „haprovaním“ našej civilizácie v pandémii…svet sa uchyľuje k elektronickej komunikácii a pre víacerých z čitateľov a priaznivcov Spolku národohospodárov Slovenska, keďže nemajú napojenie na Skype alebo Messenger a iné obrazové spojenia cez sociálne siete, zostáva písaný text. Tak Read More …