Čísla hovoria, že Slovensko je kolóniou!

doplnenie do stránky Národné hospodárstvo Slovenska 24.10.2019 Nastáva nevyhnutnosť obnoviť procesy národohospodárskeho rozvoja Slovenska a renovovať národné hospodárstvo Slovenskej republiky Grafické znázornenie schémy “motora ekonomiky” Slovenska S čím hospodárime v štátnom rozpočte v roku 2019 Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2019 sa rozpočtujú sumou 15 497 653 878 EUR Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok Read More …