Mzda a jej (re)rozdelenie v spoločnosti?

profesor ekonómie Jaroslav Husár, 16.10.2019 Nebudem tu rozoberať problém, že vzťah kapitálu a práce vyjadruje mzda. Klub národohospodárov Slovenska je združenie národohospodárov profesionálov, a leží im na srdci aplikácia ekonómie v hospodárstve a optimálne rozdelenie jeho  plodov medzi ľudí. Dnes to robí mzda. Každý ekonóm vie, že ekonómia rieši dve veľké otázky: 1) čo vyrábať, ako vyrábať a pre Read More …