Čo čakať od politikov

profesor ekonómie Jaroslav Husár, 11.októbra 2019 Ako človek, ktorého údelom sa stala ekonomická veda, nemôžem nezačať tým, že dnes zvlášť potrebujeme poznatky ekonomickej vedy, hlavne ich nutné rešpektovanie. Nedá sa tvrdiť, že ekonomická veda doposiaľ obsiahla všetky poznatky, ktoré mala pochopiť. Asi nie. Žiadna veda, teda ani ekonómia, nemôže vopred zamietnuť možnosť existencie iných fenoménov Read More …