Stratíme úplne aj sebestačnosť vo výrobe elektriny na Slovensku?

Podľa vlády SR, konkrétne Ministerstva hospodárstva Slovenska, nie je dôvod pre výstavbu veľkej elektrárne, na Slovensku sa do 2030 neráta s takou výstavbou To si vážne niekto z vládneho úradu Ministerstva hospodárstva SR myslí, že záväzkami na úrovni vlády SR ku znižovaniu znečisťovania životného prostredia a riešením vyrovnanej bilancie medzi výrobou a spotrebou elektrickej energie Read More …